Důstojný vzhled dostane letos náměstí ve Strážově. Rekonstrukce přijde na zhruba šest milionů korun, město získalo dotaci v 5. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad.

Projekt začali Strážovští připravovat před zhruba pěti lety. „Jde o rekonstrukci více než čtvrthektarové plochy centra města, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází radnice, nákupní středisko a pošta. Projekt zahrnuje i ulici u školy, která byla zaslepena při rekonstrukci silničního průtahu městem před čtyřmi roky. Oprava náměstí je vlastně dokončením akce, která začala právě rekonstrukcí průtahu. Pak jsme dlouho sháněli peníze, až jsme nakonec uspěli v 5. výzvě ROPu. Akce má sice zpoždění kvůli přehodnocení 5. a 6. výzvy, ale jsme rádi, že se to podařilo a peníze máme přislíbené,“ popsal rekonstrukci náměstí strážovský starosta Josef Rousek.

Celé náměstí bude vydlážděno žulovou dlažbou, ulice u školy dostane asfaltový povrch a zámkovou dlažbu, položena bude i nová kanalizace. Součástí projektu je také obnova zeleně v centru města a výměna veřejného osvětlení. „Centrum Strážova je městskou památkovou zónou, takže samozřejmě už při přípravě projektu se muselo dbát na to, aby byl v souladu s požadavky památkové péče. S tím souvisí třeba právě ta žulová dlažba, která má na náměstí svoji tradici, první část náměstí byla podle kroniky vydlážděna v roce 1931,“ doplnil starosta.

Práce na rekonstrukci náměstí by měly trvat pouhé tři měsíce. „V březnu se konalo výběrové řízení, ze kterého vzešla vítězná firma. Teď běží lhůta na odvolání, a pokud všechno dobře dopadne, mohlo by se na začátku května po strážovské pouti začít s opravami. Předpokládáme, že hotovo by mělo být do konce července. Chceme, aby opravy netrvaly dlouho, abychom dlouho neomezovali občany rozkopaným náměstím, které je jednou z mála parkovacích ploch ve Strážově. Dalším důležitým důvodem je, že podle podmínek ROPu musíme akci nejdříve zaplatit a až po jejím dokončení požádat o proplacení dotace a my v tom samozřejmě nechceme mít dlouho peníze města,“ vysvětlil Rousek. Přepokládané náklady na opravu strážovského náměstí byly původně 10,1 milionu korun. Ve výběrovém řízení se Strážovským podařilo vysoutěžit cenu podstatně nižší, rekonstrukce přijde na šest milionů. Dotace z ROPu přitom pokryje 92,5 procenta nákladů.

Rekonstrukci náměstí ve Strážově vítají i tamní občané. „Náměstí opravu potřebuje, teď nevypadá pěkně. Takže bude dobře, když to dodělají, navíc samozřejmě je dobře, kdykoliv se něco upraví, aby to vypadalo hezky,“ pochválila nadcházející rekonstrukci náměstí Strážovanka Růžena Kalivodová.