Na proměnu klatovského náměstí a jeho okolí předložilo svoje návrhy osm týmů architektů, které se zúčastnily architektonické soutěže „Cena Petra Parléře“. Předmětem soutěžních návrhů byla změna náměstí Míru, přilehlé Divadelní ulice a radničního dvorku.

V dnešním posledním díle vám představíme návrh z dílny Lukáše Bureše a architektů Milesy Anděry Zrnic a Tomáše Turka, který se sice zmiňované soutěže nezúčastnil, ale město Klatovy ho přijalo. „Já osobně mám ke Klatovům osobní vztah, moji prarodiče odtud pochází. Ale vybral jsem si Klatovy, protože šlo především o výzvu řešit prostor s neuvěřitelně bohatou historií tak, aby se zlepšila možnost využití prostoru vzhledem k současným požadavkům obyvatel města,“ sdělil jeden z tvůrců návrhu Lukáš Bureš.

Při návrhu vycházeli z vlastní četné zkušenosti. „V současné době se dokončuje obnova náměstí ve Dvoře Králové podle našeho projektu. I v dalších soutěžích jsme se zamýšleli nad jinými náměstími. Celkově nás tematika veřejných prostor dlouhodobě zajímá. Inspirace jsme sbírali na škole, na cestách i v práci, u každé takovéto zakázky nejde jen o inspiraci, ale hlavně o důkladnou analýzu, vyhodnocení a hledání optimálního řešení,“ informoval architekt Tomáš Turek.

Práce na návrhu nebyla otázkou několika dnů. „S trochou nadsázky jsme na návrhu pracovali celý život. Protože do každého úkolu se promítá dlouhodobá zkušenost. V tomto případě vlastní práce od první návštěvy Klatov až po odevzdání soutěžního návrhu trvala přibližně dva měsíce,“ řekl Bureš.

Náměstí obětované automobilům

Podle tvůrců návrhu patří náměstí v Klatovech k jedněm z nejkrásnějších v republice, což je dáno rozměry, orientací a zejména okolní architekturou. „K návrhu jsme přistupovali s maximální pokorou a snahou navrhovaným řešením náměstí nijak neoslabit, ale naopak vyzdvihnout a podpořit již zmíněné vlastnosti. Současnou slabinou se jeví zbytečně velká plocha náměstí obětovaná automobilům, nemožnost náměstí využít k posezení a odpočinku, úzké chodníky omezující využití pro předzahrádky kaváren a restaurací, zásadní nedostatek zeleně a chybí jasná dominanta plochy náměstí,“ shrnul názor na klatovské náměstí Turek.

Architekti navrhují jednotnou plochu náměstí bez jakýchkoliv výškových úprav. Chodníky mají jen minimální výškové odskočení pro vymezení prostoru pro chodce a pro automobily.

Pro plynulost dopravy ve městě je ponechán obousměrný průjezd při východní straně náměstí mezi ulicemi Pražskou a Vídeňskou s možností krátkodobého podélného stání. V omezené míře je vymezeno kolmé parkování při severní straně náměstí. „Zkušenosti s morálkou řidičů nás nutí prostor pro automobily jasně vymezit sloupky. Předpokládáme přesunutí parkovacích míst do navrženého parkovacího domu v Tyršově ulici. Jako nový prvek upravujeme okolí původní kašny, kdy rozšířením vodní plochy chceme podtrhnout význam dominanty náměstí,“ vysvětlil Bureš.

Do náměstí návrháři vkládají stromořadí kolem východní strany náměstí, podél průjezdné části a dále linie tří stromů v nejvyšší části náměstí, ale tak, aby nebyly omezeny pohledy na dominanty města, a jeden strom v severozápadním rohu náměstí. Stromy jsou umístěny s ohledem na okolní stavby a s cílem nabídnout návštěvníkům optimální místo k posezení ve stínu s mimořádnými pohledy do náměstí.

Pro zádlažbu náměstí předpokládají zachování základního schématu čtverců s ponecháním stopy současného stavu a vložením nových prvků, jako náznaku hlavní osy proti kostelu či zvýraznění plochy pro pěší v horní části náměstí. Materiál bude v maximální míře použit stávající, s rozlišením ploch pro automobily a pro pěší, vše pouze v odstínech šedi. Snaha je, aby dlažba byla jednoduchá, ale nikoliv jednotvárná a nudná.

Pro obohacení a informaci jsou dále navrženy sluneční hodiny. Věž vrhající stín do náměstí bude ukazovat čas pomocí mosazných desek vložených do dlažby, navíc každá deska ponese připomínku významné události z historie města. Před radnicí bude umístěn mosazný model historického centra opět s informací o nejvýznamnějších stavbách.

„Osvětlení jsme navrhli nové a bude se skládat z několika okruhů. Jednak základní osvětlení náměstí novými typy svítidel, která budou rozmístěna po obvodu náměstí, dále nasvícení prvků v náměstí jako, kašna, stromy, informační tabule, vybrané typy laviček a jednak poslední okruh slavnostní nasvícení významných budov. Samozřejmostí je umístění zapuštěných kiosků pro napojení při mimořádných příležitostech. Lavičky, osvětlení, odpadkové koše, pítka či stojany na kola jsou naopak navrženy v současném designu, maximálně strohé, jednoduché a odolné proti vandalismu,“ popsal Turek.

Spojení ulic

Divadelní ulici podél kostela Panny Marie navrhují propojit průchodem s ulicí Denisovou a doplnit vzrostlé stromy (lípy), které pohledově doplní zeleň náměstí, aniž by do náměstí přímo zasahovaly.

Prostor za radnicí je navržen jako komorní scéna s možností posezení, ale i vystoupení hudebních či divadelních souborů. Miniamfiteátr tvořený stupni pro sezení, doplněný vodním prvkem vytváří prostor, který dvorek povyšuje na plnohodnotný městský prostor, a doplňuje tak vlastní náměstí o další možné aktivity.