Ohlédněme se za minulým rokem. Mohl byste říci, co považujete v oblasti investic za úspěch a co se naopak nepovedlo?

V roce 2021 se nám podařilo naplnit rozpočet tak, jak jsme si naplánovali. Všechny akce, které byly připravené, byť došlo k nárůstu cen, jsme se snažili realizovat. Nemuseli jsme nic rušit. Naší největší investicí je stále stavba Západního okruhu, která běží dle harmonogramu a na přelomu roku by měl být obchvat hotový.

Plzeňský kraj v loňském roce rovněž hodně investoval do škol.

Ano. V této oblasti se povedla celá řada věcí. Na tachovském gymnáziu jsme za 78 milionů dostavěli tělocvičnu, na ni jsme obdrželi padesátiprocentní dotaci. Za 75 milionů korun byla rovněž dokončená rekonstrukce plzeňské konzervatoře. Na 130 milionů korun pak vyšla oprava Střední průmyslové školy strojní v Plzni. Dalším velkým projektem je vybudování dlouho diskutovaného atletického stadionu za 120 milionů korun, který vyroste u sportovního gymnázia v Plzni na Skvrňanech. Hotový by měl být už letos. Je to důležitý projekt nejen pro gymnázium, ale také pro sportovní veřejnost. Školy se snažíme postupně modernizovat tak, aby výuka odpovídala potřebám trhu práce.

Loni se začala stavět také nová základna záchranné zdravotnické služby v Plzni na Doubravce…

Tato akce za 48 milionů korun stále pokračuje. Hotovo by mělo být ve druhé polovině letošního roku.

Rudolf Špoták (Piráti)
Piráti: Výpověď koaliční smlouvy zpět nevezmeme. Jednání bude pokračovat

Plzeňský kraj má ve vlastnictví také mnoho silnic. Počítáte tedy i s investicemi do infrastruktury?

Náš region je rozlehlý a má velkou silniční síť, což je velká finanční zátěž. Mnoho prostředků proto investujeme právě do komunikací druhé a třetí třídy. Zmínit mohu například obchvat u Kolince na Klatovsku či průtah Pernarce a Vochova na severním Plzeňsku. V plánu jsou ale desítky dalších akcí.

Dalo by se tedy říci, že dopravní infrastruktura je prioritou kraje?

Rozhodně jedna z priorit. Kromě komunikací ale kraj vlastní mnoho majetku, do kterého musí investovat. Neméně důležitá je i péče o nemocnice. V této sféře připravujeme řadu investičních akcí. Ať už je to dostavba Klatovské nemocnice či zahájení modernizace Rokycanské nemocnice, a to jsou stovky milionů korun. V Rokycanské nemocnici jsme začali budovat vnitřní parkoviště, pak by měla následovat poliklinická část a rekonstrukce kotelny, která už je v havarijním stavu. Kraj vlastní rovněž spoustu zařízení, která poskytují sociální služby.

Jaké akce v nich chystáte?

V domě sociální péče v Kralovicích připravujeme velkou rekonstrukci, cca bychom měli získat dotaci ve výši 40 milionů korun, přičemž první etapa by měla vyjít na 170 milionů korun, a chceme ji zahájit už letos. Rovněž chystáme výstavbu nového domu sociálních služeb v Liblíně. Zámeček, ve kterém se nyní nachází, totiž nelze zrekonstruovat tak, aby odpovídal potřebám obyvatel. V neposlední řadě se staráme o kulturní zařízení, o muzea, atd. Ty jsou v řadě případů v památkových objektech, kde je údržba složitější. Vedle toho všeho také v rámci nejrůznějších programů. nezapomínáme na podporu obcím a různým spolkům, ať už jsou to sportovní kluby či dobrovolní hasiči.

Poznáte obec na snímku?
KVÍZ: Poznejte obec, kterou zachytil hledáček redakčního fotoaparátu

Už máte jasno ohledně výstavby nové budovy Západočeské galerie?

O tom neustále diskutujeme. Letos už bychom měli vědět, zda je či není stavba reálná. Pořád ale doufám, že by se to mohlo povést. Záleží však na mnoha okolnostech. Stále počítáme s tím, že by měla vyrůst U Zvonu v Plzni.

Je nějaká oblast, ve které hejtmanství bude muset šetřit?

Řada projektů nyní vychází na více peněz, než jsme předpokládali. Musím ale říci, že žádné akce nechceme rušit, maximálně je budeme muset posunout. Nicméně máme vytyčené priority, se kterými počítáme. Uvidíme, jak se bude finančně dařit a jak budeme úspěšní se žádostmi v různých dotačních programech. Rozumným hospodařením v uplynulých letech jsme vytvořili rezervu, díky které nemusíme výrazně škrtat.

Myslíte si, že pandemie může ještě nějak finanční situaci kraje ovlivnit?

Stát se to samozřejmě může. Uvidíme ale během několika měsíců, jak budou vypadat jednotlivé příjmy z daňových výnosů. Oproti loňsku je situace zatím nejasná. Minulý rok jsme měli odhad poměrně slušný a příjmy se nakonec naplňovaly, jak jsme předpokládali.