„V pondělí 2. srpna bude zahájena oprava větve mimoúrovňové křižovatky na silnici I/20 v Plzni ve směru na Písek vedoucí od okružní křižovatky se silnicí II/180 v ulici Nepomucká,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek.

„Diagnostické průzkumy v 200 metrů dlouhém úseku odhalily řadu poruch krytu vozovky jako například příčné a podélné trhliny nebo vyjeté koleje. Během následujícího měsíce tak bude na místě provedena oprava všech konstrukčních vrstev vozovky,“ dodal mluvčí.

Místo bude možné objet po Písecké ulici kolem Olympie. „Vozidla budou využívat objízdnou trasu, která bude vedena po místní komunikaci Písecká. Následně budou navedeni v místech mimoúrovňové křižovatky na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou silnici I/20,“ uzavřel Koloušek. Opravu pro ŘSD provede společnost EUROVIA Silba, a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou realizace stavby ve výši 5,45 milionů korun bez DPH.

t