Tehdy zcela nechráněná ves byla pravděpodobně někdy za husitských válek v 16. století vyrabována a srovnána se zemí. Stopy zaniklé vsi však ani staletí nezakryla a půda dodnes vydává při orbě různá svědectví o životě v této lokalitě. V roce 1967 zde byl například objeven pravý poklad. Radlice pluhu odhalila v zemi starou hliněnou nádobu, která byla až po okraj naplněna stříbrnými mincemi, kterých šťastný nálezce napočítal 1100 kusů. Poklad tehdy řádně nahlásil v klatovském muzeu. Tamní odborníci po pečlivém prozkoumání nálezu odhadli stáří mincí na 800 let. jejich muzejní hodnota byla vyčíslena na tehdejších 55 000 Kčs.

Nález tedy připomenul nejen zaniklou ves, ale i starou obchodní stezku, která tudy vedla do Bavorska.