Zmizí totiž bývalá budova střední zdravotnické školy, dřevěná stavba využívaná v minulosti křesťanským společenstvím a garáže sloužící klatovskému SDH.
Připravuje se tak místo pro cyklistický uzel, parkoviště a turistické zázemí.

Nevyužívané a chátrající objekty udělají místo odpočinkové zóně, navazující na už existující či plánované cyklostezky a na parčík, několik let fungující na levém břehu Drnového potoka mezi Nádražní a Kollárovou ulicí.

Místostarostka Klatov Věra Tomaierová řekla, že součástí projektu je i výstavba kruhového objezdu, střediska s informačními panely a sociálním zařízením.
„Dobrovolní hasiči se každým dnem přestěhují do objektu bývalé kotelny na Domažlickém Předměstí,“ dodala Tomaierová.

Vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu v Klatovech František Kocfelda uvedl, že první fáze projektu zahrnující zmíněnou cyklostezku a lávku přes potok spatří světlo světa na podzim a je součástí cyklotrasy 38 Klatovy – Deggendorf.

Druhá fáze počítá s mnohamilionovou investicí a je podmíněna úspěšným získáním evropské dotace z ROP Jihozápad.

„Teprve poté proběhne výběrové řízení na demolici i výstavbu, začátek prací odhaduji na leden příštího roku,“ říká Kocfelda.

Nicméně finance jsou nezbytným předpokladem uskutečnění projektu a Tomaierová i Kocfelda se shodují, že v případě nezískání dotace z evropských fondů by radnice musela celý projekt znovu pečlivě zvážit.