Ze Železné Rudy se vydáte alejí na Debrník (zelená TZT). Na místě někdejšího zámečku sklářské rodiny Hafenbrädlů najdete jen louku. Cesta odtud nekonečně stoupá na Polom (červená TZT). Ten dostál svému jménu – polom smrků po orkánu Kyrill v roce 2007 se začíná již zelenat. Kousek níž odbočíte již k jezeru Laka. Zpět scházíte přes zaniklou sklářskou osadu Hůrka do Nové Hůrky a autobusem se pak vrátíte do Železné Rudy. Nebo celý výlet můžete absolvovat opačně, čili ráno autobusem do Nové Hůrky a pěšky zpět do Železné Rudy. Info: NPŠ

Jezero Laka.