Musí se čekat, až se uvolní místo, ale ani to není zárukou, že člověku naskytnuté volné místo přidělí.

„O umístění starých lidí do domovů pro seniory v Klatovech i v Újezdci je zájem. Lidé si musejí podat žádost a s tím souvisejí samozřejmě určitá pravidla. Závisí to na stupni příspěvku na péči, který člověk pobírá. Z prvního až čtvrtého stupně příspěvků preferujeme především lidi s příspěvkem třetího a čtvrtého stupně, občas vezmeme i někoho s druhým stupněm příspěvku. Žádost si může podat člověk odkudkoliv, většinou ale přijímáme občany města Klatov,“ uvedla ředitelka Městského ústavu sociálních služeb v Klatovech Alena Kleinerová.

Z několika stovek žádostí o umístění do sociálních zařízení, které evidují v Klatovech, je více než polovina neaktivních. Do popředí se v současnosti dostávají žádosti z let 2007 až 2010, na které nyní přišla řada. „Tři čtvrtiny žádostí jsou neaktivní, to znamená, že si je žadatelé podají jako jistotu, až nebudou schopni se o sebe postarat. Máme tady třeba žádosti z roku 1995, ale ti lidé nemají přiznaný příspěvek. Z aktivních žádostí máme v popředí pořadníku žádosti z let 2007 až 2010. Z devíti aktivních žádostí z roku 2010 jsme nyní kladně vyřídili čtyři žádosti. O umístění do domova pro seniory rozhoduje komise podle výše přidělených bodů. Člověka bohužel neumístíme hned, ale až se naskytne volné místo,“ doplnila Kleinerová.
S prostředím domovů pro seniory jsou jejich obyvatelé i návštěvníci spokojení. Líbí se jim péče, jak se o ně zaměstnanci starají, i program, který pro ně připravují.

„Tchán byl umístěn do Domova pro seniory v Klatovech teprve nedávno. Má přiznán příspěvek na péči třetího stupně a my bychom se o něj nemohli doma starat, protože chodíme denně do práce a nemáme s pečovatelstvím takové zkušenosti. V klatovském domově pro seniory se mu ale líbí a je tam spokojený. Dostane se alespoň mezi ostatní lidi a není zavřený sám doma. Má tam teplé jídlo a akce, které tam pořádají, jsou zajímavé,“ sdělila Irena Fialová z Kozí.

„Babičku máme doma, na svůj věk je vitální a nepotřebuje pomoc ostatních. Žádost o přijetí do domova pro seniory jsme jí ale už radši podali, jenom pro případ, kdyby se už o sebe nedokázala v budoucnosti postarat jako doposud,“ řekla Marie Nováková z Klatov.