Nový prohlídkový okruh zavede návštěvníky do dosud nepřístupných, nejstarších prostor hradu pod gotickým jižním palácem. Spolu s průvodcem budou odkrývat téměř detektivní příběh tajného převozu a ukrytí korunovačních klenotů na velhartickém hradě v polovině 15. století.

Vybudování expozice předcházela kompletní stavební obnova sklepních prostor jižního paláce včetně obnovy kamenné fasády. Projekt za celkem 18,8 milionů korun byl podpořen prostředky Ministerstva kultury. Dříve byly prostory využívané jako sklady. „Záměr vybudovat tuto prohlídkovou trasu sahá do let 2016–2017, kdy vzniklo první libreto expozice, a mě velmi těší, že se jej po sedmi letech podařilo uskutečnit. Věřím, že netradičně pojatou prohlídkovou trasou, která kombinuje moderní audiovizuální techniku s výkladem průvodce, oslovíme mladou generaci i ty návštěvníky, kteří již Velhartice znají,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Součástí stavební akce byla oprava kamenné části fasády Huertova křídla, při níž se podařilo zachránit fragmenty cenných historických omítek.

Nový okruh Šumavská klenotnice vznikal od roku 2022 je unikátní spojením audio a videotechniky s klíčovými momenty historie hradu Velhartice. Taková podívaná je na památkách ojedinělá. „Prázdné prostory pod jižním palácem nám umožnily realizovat trasu, která by se mohla stát inspirací i pro jiné památkové objekty. V maximální možné míře zachováváme autenticitu prostorů a zároveň využíváme současných možností techniky,“ vysvětlil kastelán hradu Velhartice a spoluautor nové expozice Matěj Mejstřík.

Prohlídka upoutá pozornost již od počátku, oživí fascinující příběh tajného převozu a uložení korunovačních klenotů na hradě v dramatické době po husitských válkách. „Jde o velmi významnou historickou událost spojenou s naším hradem, která není všeobecně známa a nebyla dosud dostatečně probádána ani prezentována. Navíc jde o naprosto bezprecedentní záležitost. Nikdy předtím ani potom nebyly české korunovační klenoty neoprávněně převezeny a ukryty na soukromém šlechtickém sídle. V rámci běžných prohlídek se tomuto tématu věnujeme pouze okrajově, a tak jsme se rozhodli ho návštěvníkům přiblížit podrobněji,“ upřesnil Mejstřík.

Návštěvníci se seznámí s tehdejším majitelem hradu a iniciátorem převozu korunovačních klenotů Menhartem z Hradce i s jeho politickým rivalem Jiřím z Poděbrad.

Součástí expozice jsou i archeologické nálezy, kopie dochovaných listin, truhly a schránky k uchování klenotů i korunovační klenoty samotné, prezentované ve formě hologramu. Na řadu exponátů si návštěvníci budou moci sáhnout, vyzkoušet si je. „Věřím, že k nám tato nová prohlídková trasa znovu přivede i návštěvníky, kteří již u nás několikrát byli a Velhartice pro ně budou hradem, který je zase mile překvapí,“ uzavřel Mejstřík.

Pro veřejnost se nový prohlídkový okruh Šumavská klenotnice otevírá1. května. Komentovaná prohlídka s průvodcem je určena pro maximálně 12 lidí ve skupině a začíná vždy od 11 hodin. Jednotné vstupné je 220 korun. Vstupenky je možné zakoupit on-line na webu státního hradu Velhartice.