Kontroly hygieniků během léta na Klatovsku dopadly dobře. Kontrolovaly se kempy, rychlá občerstvení, stánky, ale i hudební festivaly, poutě a dětské letní tábory. Prohřešky byly oproti minulým létům však minimální.

Hygienici zkontrolovali na Klatovsku 90 % dětských táborů a jiných podobných akcí. Těch se tu letos konalo 43 a jejich služeb využilo 2400 dětí.

Dětské tábory

„Byli jsme s výsledky kontrol spokojeni. Nejčastější problémy jsme zaznamenali ve stravovacím provozu, šlo ale o menší prohřešky, a tak padalo i méně pokut,“ informovala Eva Nová z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, pracoviště v Klatovech.

„Konkrétními prohřešky na táborech byly letos například nesprávně uložené potraviny a nedostatečné zabezpečení osobní hygieny. Uděleny byly čtyři pokuty v celkové výši 4200 korun,“ pokračuje hygienik Josef Klepáč.

Hygienici letos nezaznamenali na táborech žádnou epidemii ani zvýšenou nemocnost. Těmito problémy tábory trpěly v minulých letech.

„Mysleli jsme si, že kontroly letos dopadnou hůře. Tábory se potýkaly s větry, dešti a bouřkami a veškeré aktivity a činnost s dětmi se musely odehrávat pod přístřešky a nebo v budovách. Při kontrolách jsme nezjistili žádné závady ani v tom, že by děti měly ve stanech mokro, nebo že by měly mokré oblečení a podobně,“ dodal Klepáč.

Nejvíce tábory v letošním roce sužovaly vosy a včely. Jejich útoky spojené s píchnutím byly letos podle hygieniků nejčastějšími problémy, se kterými museli táborníci bojovat.

V Plzeňském kraji bylo letos celkově 181 dětských táborů a ani v jiných okresech nezaznamenali hygienici žádné významné prohřešky.

Kontroly

„Je to dáno především tím, že v dnešní době tábory organizují lidé, kteří již mají zkušenosti s provozem táborů a ví, co si mohou dovolit. Podmínky pro organizování táborů jsou totiž přísnější, než bývaly,“ vysvětluje hygienik.

Hygienici se během léta věnovali i kontrolám hudebních festivalů, poutí, kulturních a společenských akcí, vodáckých i jiných kempů a stánků s občerstvením. Léto totiž bývá obdobím, kdy může častým střídáním teplot a špatně uloženými potravinami docházet ke vzniku různých onemocnění.

„Nikdo z obchodníků, především v kempech a ve stáncích s rychlým občerstvením, nemohl tušit, že letošní léto bude na vysoké teploty skoupé, a tím že přijde do kempů a na různá koupaliště a nebo kulturní akce méně lidí. Nakoupili maso a masné výrobky do zásoby a ty zůstaly v lednicích a mrazácích. Jako nejčastější prohřešky jsme zjistili prošlé záruční doby jak na těchto výrobcích, tak i na dalším zboží,“ pokračuje hygienička z odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Jana Hejdová.