Z důvodů konání XXX. Rally Agropa 2008 dne 6. září 2008 očekávejte úplnou uzavírku komunikace Kakánov – Šimanov – silnice III/17126 – Rozsedly – II/171 – Žihobce III/17127 – Bukovník III/17124 – Bílenice – III/ 1694 a účelové komunikace – Lipová Lhota – Tedražice – Čejkovy – MK – Zbynice – III/ 18719 – Čermná – MK – Kašovice – silnice III/18718 za účelem vedení trati rychlostních zkoušek a dále místní komunikace ul. Pod Kalichem a Hluboká v Sušici z důvodů zřízení servisního parkoviště automobilů.


Uzavírka komunikací Kakánov – Šimanov – Napajedla – Rozsedly a opačně v době od 11 do 14 a od 14.20 do 17.20 hodin. Objížďka vede přes Kakánov, Ostružno, Nezdice, Strašín, Soběšice, Malčice, Frymburk, Nezamyslice, Žichovice, Dražovice, Rozsedly a opačně.


Uzavírka Kakánov, Šimanov, Napajedla, Rozsedly, Žihobce a opačně. Objížďka vede přes Kakánov, Ostružno, Nezdice, Strašín, Soběšice, Mačice, Frymburk, Nezamyslice, Žichovice, Bešetín, Žihobce a opačně.


Uzavírka Žihobce – Bukovník a opačně. Objížďka vede přes Žihobce, Bešetín, Žichovice, Nezamyslice, Frymburk, Mačice a opačně.


Uzavírka kříž. Strašín – Rozsedly – kříž. Dražovice a opačně. Objížďka vede přes Strašín, Soběšice, Mačice, Frymburk, Nezamyslice, Žichovice, Čímice, Dražovice, Rozsedly a opačně.


Uzavírka křiž. Bílenice – Bíleníce – Bukovník a zpět. Objížďka přes Žichovice, Nezamyslice, Frymburk, Mačice, Bukovník a opačně.


V době od 9.20 do 12.30 a od 15 do 18 hodin očekávejte uzavírku Kašovice – Čermná a opačně. Objížďka vede přes křižovatku III/187 – Čermná.
Uzavírka Zbynice – Čejkovy a opačně. Objížďka vede přes Hrádek, Tedražice, Sušice, Dobršín, Budětice, Vlkovice, Černíč, Hradešice, Nalžovské Hory a opačně.


Od 5. září 20 hodin do neděle 7. září 24 hodin očekávejte také úplnou uzavírku náměstí v Sušici a komunikace ke křižovatce se silnicí II. třídy II/169 Nábřeží z důvodů konání tradiční sušické pouti.