Na Šumavu se po čtvrt století zřejmě vrátil orel křiklavý. Vidět tam lze i další dva druhy orlů, orla skalního a dokonce i orla mořského, který má rozpětí křídel až dva a půl metru. Deník o tom informoval ornitolog šumavského národního parku Tomáš Lorenc.

„Orel křiklavý na Šumavě dříve hnízdil, ale jeho poslední hnízdění byla prokázána v 70. a 80. letech minulého století. V 90. letech tento druh na Šumavě pravděpodobně nehnízdil, existují jen občasná pozorování. V současné době se informace o pozorování orlů křiklavých opět množí. Zprávy o možném hnízdění z posledních let jsou nepotvrzené a nebyly dosud doloženy,“ informoval Lorenc.

Novým druhem orla obývajícím Šumavu je od roku 2007 orel mořský. Tento největší evropský orel s rozpětím křídel až 2,5 m, živící se převážně rybami, byl na Šumavě pozorován již počátkem 90. let minulého století. „Jeho zahnízdění v okolí vodního díla Lipno je důsledek zvyšování populace a šíření tohoto druhu,“ říká Lorenc. Od roku 2003 je pravidelně pozorován v oblasti Lipna. Do letošního roku jsou potvrzena tři úspěšná hnízdění tohoto dravce. Z důvodů ochrany není hnízdo blížeji lokalizováno, protože i je tento kriticky ohrožený dravec pronásledován. „Nebezpečí představují hlavně otrávené návnady v podobě mrtvých zvířat, která jsou předkládána na újedištích, jimiž se orli převážně v zimním období přiživují, či ilegální odstřel. Na Šumavě zatím tento problém zjištěn nebyl, ovšem v jiných oblastech republiky dosud přetrvává,“ upozornil Lorenc.

Dalším druhem orla, kterého je možné čas od času spatřit na Šumavě, je orel skalní. Poslední zprávy o jeho hnízdění v ČR pocházejí z 19. století z Krkonoš a Moravskoslezských Beskyd. V současné době jsou pozorovanými jedinci mladí ptáci, kteří se potulují z hnízdních oblastí na poměrně velké vzdálenosti. „Asi tříletý pták byl pozorován v roce 2007 v okolí Stožeck, další mladý jedinec, 2 až 3letý byl pozorován letos v září v okolí Hartmanic, a to po dobu asi 14 dnů,“ dodal Lorenc.