„Dohodu, kterou uzavřeli v Železné Rudě loni v září český ministr životního prostředí Martin Bursík se svým bavorským kolegou Otmarem Bernardem o otevření nových přechodových míst mezi ČR a Bavorskem na Šumavě, potvrdilo i nové vedení bavorského ministerstva životního prostředí. Svým podpisem to stvrdili vedoucí úřadu bavorského ministra životního prostředí Wolfgang Lazik a náměstek českého ministra životního prostředí František Pelc a následně i oba ministři – Martin Bursík a Markus Söder,“ informoval v úterý Jakub Kašpar z ministerstva životního prostředí.

„Obě strany se dohodly na podmínkách, které nebudou znamenat ohrožení cenných společenstev a biotopů vzácných druhů, vyskytujících se v prostoru společné hranice Národních parků, která je zároveň státní hranicí mezi Debrníkem a Bučinou,“ doplnila Jana Zvettlerová z Národního parku Šumava.

V úseku Debrník/Ferdinadstahl – Bučina/Buchwald budou zřízeny tři přechodové body, ke kterým povedou nově značené turistické cesty: Hirschbachschwelle – Poledník/Javoří Pila (hraniční kámen 16/14 – odbočka z červené trasy), Blaue Säulen/Modrý Sloup – Březník (hraniční kámen 28/8 – odbočka z modré trasy z Březníku) a Siebesteinkopf – Pramen Vltavy (hraniční kámen 7/7 – odbočka z červené trasy od Pramenů Vltavy).

„První nově zřizované přeshraniční trasy pro pěší budou moci být využívány v období od 15.7. do 15.11. běžného roku. Vyloučen je vstup osob se psy a jízdními koly, jízda na koni a vjezd jakýchkoliv vozidel,“ uvedla Zvettlerová a dodala, že turistická trasa Siebensteinkopf/Pramen Vltavy bude otevřena celoročně. Je určena pouze pro pěší turisty. V zimním období nebudou v tomto prostoru zřizovány a udržovány lyžařské běžecké stopy, a to z důvodu nezbytné ochrany populace tetřeva.

Využívání stávajících míst pro přechod státní hranice Ferdinandstahl/Debrník, Gsenet/Prášily a Finsterau/Bučina pro pěší, cyklisty a lyžaře bude možné bez jakéhokoliv časového omezení.

„Hraniční chodník zůstane každoročně přístupný v době od 15.8. do 15.11., pouze v části mezi Lusen a přechodem Blau – Säule zůstane hraniční chodník otevřený od 15.7. do 15.11. Omezení slouží k ochraně tetřeva hlušce v obou národních parcích,“ uzavřel Kašpar.