Připadlo více sněhu a tak se přeci jen běžkaři dočkali na Šumavě upravených stop.

Trasy pro běžkaře upravili v pátek na Železnorudsku, kde je až 25 cm sněhu. „V pátek dopoledne jsme provedli úpravu stop. Na tratích jsou místa, kde je nízká sněhová pokrývka, z tohoto důvodu je určitá část tratí upravena pouze pro bruslení,“ uvedl Kryštof Částka, který má úpravu stop na starost. Upraveny jsou stopy Belveder – Hofmanky – Prameniště Řezné – Nový Brunst – Nad Brunstem – Gerlova Huť, dále z Gerlovy Hutě přes Popelní domky, Bukovinu, Starou Hůrku, Polom, Zámecký les, magistrálu a dále a pak zpět do Gerlovy Hutě.

Na Modravsku byly upraveny všechny trasy kromě Filipovy Hutě: Rybárna – Javoří pila – Tříjezerní slať – Modrava, Modrava – Březník, Ptačí nádrž – Černá hora – Pramen Vltavy – 5 km, Na Ztraceném – Ptačí nádrž – Černohorská nádrž – Filipova Huť k závoře a zpět na Černohorskou nádrž – Modravský most – Modrava.

Stopy jsou upravené i na Kašperskohorsku u vodárny a okolo Pešťákova vrchu a okolo Žďánova.

Strojově upravené trasy zatím ale nebudou v okolí Srní, kde čekají na více sněhu, protože současný výška nedostačuje. Je ale pravděpodobné, že někteří běžkaři si trasu projedou sami.

Na Šumavu i tak jistě zamíří davy lidí a tak policie zvýší dohled. „Policisté na Železnorudsku a Kašperskohorsku ve zvýšené míře kontrolují, zda občané dodržují pravidla silničního provozu, nedochází k narušování veřejného pořádku, není porušován Návštěvní řád Chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. S pobytem občanů úzce souvisí i parkování vozidel v těchto oblastech, kdy policisté kontrolují dodržování dopravních předpisů především řešení správného parkování a u řidičů užívání alkoholických nápojů a návykových látek před jízdou. Připomínáme řidičům, že při parkování vozidel musí umožnit průjezd vozidel integrovaného záchranného systému, což v některých případech není umožněno,“ uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Policisté budou poskytovat asistenci při kontrolách strážců parku, zejména ve zvlášť chráněných lokalitách, například v blízkosti Černého a Čertovo jezera. Tam se v uplynulých dnech turisté klouzali na ledu, strážcům parku při napomenutí dokonce někteří nadávali. V případě jejich potřeby budou policisté pomáhat při řešení porušení Návštěvního řádu Národního parku Šumava.

Vzhledem k tomu, že návštěvníci při parkování vozidel nerespektují dopravní značení, tak policisté budou řešit přestupky na místě v příkazním řízení.

O nadcházejícím víkendu policisté předpokládají enormní zájem občanů o lokality sjezdových i běžeckých tratí i dalších zajímavých turistických míst na Šumavě. Z tohoto důvodu bude posílen výkon služby o další hlídky pořádkové a dopravní policie.

Policisté budou porušení nařízení v rámci vyhlášeného nouzového stavu řešit individuálně.