„Společně s jihočeskými kolegy a policisty ze Spolkové republiky Německo jsme připravili projekt zaměřený na návštěvníky a turisty Šumavy pod názvem Jedna Šumava dvojí pravidla. Cílem projektu je upozornit turisty na obou stranách hranic Šumavy na pravidla, která platí na jednotlivých územích a upozornit na rozdíly v zákonech dvou sousedních zemí. To vše prostřednictvím nového informačního letáku, ve kterém jsou sdělení pro turisty v českém i německém jazyce, mapa Šumavy s vyznačenými body záchrany, čísla tísňových linek a další informace,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Různá pravidla platí pro pěší i řidiče. V České republice například neplatí žádná tolerance alkoholu pro řidiče pro cyklisty, v Německu je řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu v rozmezí 0,5 až 1,09 promile správním deliktem, za který hrozí pokuta v minimální výši 500 Euro. „U nás musí být chodec, který se pohybuje mimo obec za snížení viditelnosti, označen reflexním prvkem, to v Německu neplatí. U nás rovněž musí mít cyklista do 18 let věku cyklistickou přilbu, to rovněž v Německu neplatí,“ připojila další příklad Kroftová.

Během letošního roku policisté pátrali na Šumavě po šesti osobách, naposledy v úterý, kdy se ztratil devatenáctiletý chlapec, který trpěl autismem. Upozorňovali tak i na tyto případy, aby lidé dbali opatrnosti a byli obezřetní.

Společně s policisty se účastnili akce, a byli součástí i cyklohlídek strážci NP Šumava. Dle nich patří mezi největší nešvary rozdělávání ohňů, kde se nesmí, porušují zákazy vstupu do první zóny, vjíždí auty do zákazů, staví stany mimo nouzová nocoviště a kempy. Upozornili ale například i na rozdílnost ohledně sběru lesních plodů na české a německé straně. „Sbírání lesních plodů na německé straně je omezeno na celé ploše národního parku, smí se sbírat pouze do ruky a hned do pusy, a to pouze z turistických tras, nesmí se chodit do porostu. U nás je to tak, že se smí sbírat v druhých zónách pro vlastní potřebu, v prvních zónách ne,“ řekl vedoucí strážního obvodu Stožec Jaroslav Koranda.