Projekt nyní na české straně Šumavy zahájily Správa Národního parku Šumava (NPŠ) ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a na německé straně Národní park Bavorský les a tamní organizace na ochranu přírody Bund Naturschutz in Bayern e. V.

„Je to důležitý projekt nejen pro Šumavu samotnou, ale i pro jiné regiony. Přesto, že se odvodněné plochy snažíme revitalizovat již dlouho, prakticky od konce 90 let, potřeba rychlejší nápravy škod výrazně stoupla hlavně v posledním období, kdy zažíváme velmi suché roky,“ uvedl ředitel NPŠ Pavel Hubený.

Fyzická obnova mokřadů začne ve druhé polovině příštího roku. „Prvním revitalizovaným mokřadem budou rašelinné lesy poblíž Gerlovy Huti v západní části národního parku. Posledním pak rašeliniště Multerberg v nejvýchodnější části Šumavy v blízkosti Lipna. Jednou z největších odvodněných ploch, které projdou revitalizací, bude přes sto hektarů velké území pramenišť a mokřadů pod Zhůřím u Javorné,“ informovala vedoucí projektu Iva Bufková s tím, že v rámci projektu bude do roku 2024 revitalizováno 2059 ha ploch s poškozeným vodním režimem, z nichž celkem 1672 ha tvoří mokřady a rašeliniště. „Ve výsledku to znamená zablokování téměř osmdesáti kilometrů odvodňovacích kanálů a obnovu třinácti kilometrů drobných potůčků. Práce budou prováděny ručně nebo s využitím lehké techniky,“ doplnila Bufková.

Pačejovskou školku navštívili skřítci.
Děti z pačejovské školky soutěžily se skřítky

NÁVRAT VODY

Výsledkem projektu by měl být návrat vody do míst, která byla v minulosti odvodněna a zlepšit zadržování vody v krajině. To je také hlavním předpokladem pro záchranu cenných mokřadů a rašelinišť, které byly vysoušením v minulosti silně poškozeny. Taková jsou například v bavorských obcích Haidmühle a Philippsreuth, kde bude BUND Naturschutz v přímém sousedství zástavby revitalizovat tamní rašeliniště a mokřady.

„Díky práci s veřejností přiblíží projekt „LIFE for MIRES“ obyvatelům význam rašelinišť v jejich okolí. Celý projekt přispěje k dalšímu posílení takzvaného Zeleného pásu Evropy, ekologickému koridoru podél bývalé železné opony,“ vyzdvihl člen představenstva Bund Naturschutz Karl Haberzettl.

Součástí projektu budou i akce, v rámci kterých bude moci do záchrany rašelinišť přímo zapojit i veřejnost nebo také dlouhodobý výukový program pro děti a studenty ve školách.

Celkový rozpočet projektu, který je z 60 procent hrazen z dotačních fondů Evropské unie, je 5,8 milionu euro, tj. zhruba 150 milionů korun. Z toho 4,8 milionů euro proinvestuje Správa NPŠ, která na svém území zajišťuje revitalizaci největšího podílu mokřadních ploch.

Ilustrační foto.
Kvůli vyhrožování skončil Klatovan ve vazbě