Letošní stand-up představení přivítá umělce Daniela Čecha, Ondřeje Havlíka a Tomáše Matonohu. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 300 Kč na pokladně Kulturního domu v Klatovech nebo online na webu www.lenoxos.cz. Na místě budou vstupenky k dispozici za 350 Kč. Zisk z tohoto představení bude použit na udržení osmi pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, které tvoří jádro managementu celé organizace a zajišťují realizaci všech projektů včetně týmu SK Indians Plzeň.

Powerchair Hockey, známý také jako florbal na elektrických vozících, je kolektivní sport určený pro osoby s těžkým fyzickým tělesným postižením, které se ve svém běžném životě pohybují s pomocí elektrického vozíku. Tento sport je speciálně upraven tak, aby byl přístupný a bezpečný pro všechny účastníky, a to bez ohledu na stupeň jejich pohybového omezení. Powerchair Hockey nabízí lidem s postižením jedinečnou příležitost zapojit se do týmového sportu, kde mohou rozvíjet své sportovní dovednosti, zlepšovat fyzickou kondici a budovat sociální vazby. Sport také podporuje inkluzi a přináší účastníkům pocit společenství a sounáležitosti.

close Aktivity organizace Lenox. info Zdroj: se svolením Lenox zoom_in Aktivity organizace Lenox. Lenox z. s. se však neomezuje pouze na sport, ale angažuje se i v kulturním a vzdělávacím sektoru. Organizace nabízí administrativní služby a tvorbu webových stránek. Mezi její dlouhodobé projekty patří show Na Stojáka a Ples handicapovaných a také spolupracuje s městem Klatovy na akci Táhneme za jeden provaz, která má za cíl představit florbal vozíčkářů dětem z lokálních škol. Rovněž spolupracuje se studenty Západočeské univerzity Plzeň, Metropolitní univerzity Praha a studenty středních škol v Plzeňském kraji na projektu Asistent v praxi a pořádá besedy pro základní školy s tématem Sport a život s handicapem.