Dnešní historické téma budeme věnovat zajímavému trendu, který se v Čechách poprvé výrazněji prosadil na konci 18. století, ale jehož celkový boom nastal až ve druhé polovině 19. století. Jde o pořádání hospodářských výstav, z nichž minimálně jednou byly Klatovy v minulosti proslavené. Do dob druhé poloviny 19. století a do začátků 20. století nás i tentokrát nechá nahlédnout archivář Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Jan Jirák.   
Zruční řemeslníci   a výrobci
    
Pořádání hospodářských výstav v Čechách souviselo s rozvojem českého živnostenského a podnikatelského elementu, který chtěl ukázat před světem, že čeští živnostníci  a podnikatelé jsou úspěšní, mají spoustu dobrých nápadů a výrobků, které snesou světovou konkurenci. Jsou známé jubilejní výstavy, které se konaly v Praze na pražském výstavišti, ale bývá pozapomenuto, že obdobné výstavy se pořádaly i v dalších městech. Klatovy nebyly výjimkou, protože Klatovy ve své době patřily mezi města s velice rozvinutou průmyslovou výrobou.

Příkladem hospodářské výstavy v Klatovech, kde prezentovaly své výrobky a své nápady živnostníci, byla třeba Krajinská hospodářská a průmyslová výstava v Klatovech, která se konala v roce 1873. Ta se věnovala hlavně průmyslovým odvětvím a hospodaření, která měla blízko k zemědělství. Byly na ní představeny hospodářské stroje a zemědělské nářadí, včetně jejich výrobců. Prezentovala se tam celá šíře plodin, které se v regionu pěstovaly (včetně například pokusu o obnovené pěstování chmelu). Představily se druhy zvířat, které regionální zemědělci chovají pro zemědělské a potravinářské účely. Výraznou část výstavy tvořila prezentace podniků, které zpracovávají  zemědělské produkty. Návštěvníci tak byli seznámeni s regionálními lihovary, cukrovary, firmami vyrábějícími sirupy, škroby… Nechyběly ani lokální pivovary, sýrárny, mlékárny a další.

Nesmíme zapomenout, že tam byly prezentovány v té době hodně ceněné a na Klatovsku hojně rozšířené výrobky včelařů. Včelaření na Klatovsku má dlouhou a bohatou tradici.

Protože výstava sklidila obrovský úspěch a navštívilo ji mnoho tisíc návštěvníků, bylo rozhodnuto, že v obdobných počinech bude město Klatovy pokračovat. Pokračování se tato výstava dočkala už v roce 1882, kdy byla v Klatovech zorganizována Hospodářská a průmyslová výstava. Konala se v prostoru za klubovnou místního spolku ostrostřelců, tedy v místech dnešní restaurace Střelnice, mezi zbytky městských hradeb.

Celý článek si přečtete ve čtvrteční Klatovském deníku