„Vladimír Šedivý se narodil 17. ledna 1888 v tehdejším Pačívě – železniční stanici. Pokřtěný byl 22. ledna 1888 v pačejovském kostele. V letech 1894 – 1896 navštěvoval tamní lidovou školu. Byl to náš významný jazykovědec, pedagog, spisovatel, autor řady jazykových učebnic a slovníků, jeden z našich největších znalců slovanských jazyků, zakladatel moderní slovenské odborné literatury po roce 1918,“ připomněl Šedivého Tomáš Cihlář.