Vodorovné dopravní značení, jehož délka je 1,5 km, je vyznačeno v obou směrech ulic. „Na povrchu vozovky je nakreslen piktogram cyklisty a směrový znak na osu pohybu jízdních kol. Piktogramové koridory pro cyklisty jsou integračním opatřením cyklistické dopravy pro společný provoz s ostatními vozidly. Jde o naznačení doporučeného průjezdu jízdních kol v rámci pravé části jízdního pruhu či vozovky souběžně s ostatními vozidly. Vyznačením nevyplývají pro účastníky provozu žádná další zvláštní práva ani povinnosti. Důvodem tohoto značení je zejména snaha alespoň trochu ochránit cyklisty, kterých rok od roku přibývá,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Nové značení ale nebude jen na silnicích, na řadu přijdou i chodníky. Dalším krokem pro cyklisty bude totiž přeznačení chodníků v Plzeňské ulici na stezku pro pěší a cyklisty. Ale ani tím novinky neskončí. „S dopravou, ať už pěší, cyklistickou nebo silniční, souvisí přepracování již zastaralého generelu dopravy. Nový generel bude nápomocen, mimo jiné, při přípravě budování nových cyklostezek, smíšených stezek a cyklotras nejen vně, ale i uvnitř města,“ dodal Kocfelda.