Od pátku 8. července 00.00 hodin bude uzavřena objízdná komunikace, včetně parkovacích ploch na náměstí Míru. Vozidla mohou projíždět náměstím pouze mezi ulicemi Pražská, Vídeňská.


Od soboty 9. července 00.00 hodin do neděle 10. července cca do 24.00 hodin bude pro veškerý provoz uzavřena Plánická ulice, a to od Krameriovy k Jiráskově ulici a od Jiráskovy ulice až po Nuderovu ulici. Všechny ulice přilehlé k Plánické ulici v celé délce, kromě ulice k hotelu Rozvoj, budou slepé. Objízdná trasa ve směru na Plánici bude vedena ulicemi: Jiráskova - Komenského - Hostašova - Studentská - Suvorovova - Plánická.

Po dobu uzavírky dojde též k odklonění tras autobusové dopravy od soboty 6.00 hodin do neděle 24.00 hodin. Linka č. 4 městské hromadné dopravy povede ve směru od ulice Jiráskova, přes ul. Národních mučedníků dále směr Luby a zpět. Linka č. 1 zůstává na trase Rybníčky, náměstí Míru, Vídeňská do Lub a zpět.

U linkových autobusů bude autobusová zastávka z Plánické ulice přemístěna do Studentské ulice do prostoru stávající zastávky MHD.
Touto cestou bychom chtěli požádat obyvatele města Klatov, zvláště ty, kterých se přijatá opatření bezprostředně dotknou jak uzavírkami silnic, tak např. hlukem, který jistě s poutí souvisí, o trpělivost a shovívavost.


Podrobnější informace na jednotlivé akce je možno zjistit v informačním centru města a na jednotlivých letácích.

František Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy