Co se týče nádraží, půjde o komplexní rekonstrukci památkově chráněné budovy z roku 1959. Náplní rekonstrukce je především modernizace odbavovací haly a severního křídla osobního nádraží. V odbavovací hale projdou renovací veřejná WC, současně budou upraveny prostory pro dopravce a komerční využití. Ve druhém podlaží vznikne zázemí pro řidiče autobusů. Ze severního křídla budovy tam budou přesunuty lékařské ordinace, které budou z odbavovací haly přístupné nově navrženým schodištěm a výtahem. Práce budou rovněž zahrnovat rekonstrukci povrchů na prvním nástupišti a instalaci jednotného informačního a orientačního systému. Se zahájením stavby Správa železnic počítala již v roce 2022, ale práce stále nezačaly. „V rámci přípravy rekonstrukce klatovské nádražní budovy je zpracovaná dokumentace pro společné územní a stavební povolení a v současné době čekáme na nabytí právní moci společného povolení stavby. Zároveň také probíhá dopracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu. Po jejím schválení pak budeme moci zahájit přípravu veřejné soutěže na zhotovitele stavby,“ sdělil Deníku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Dny vědy a techniky v Klatovech.
Děti na náměstí v Klatovech pozorovaly různé pokusy a poznávaly techniku

Termín samotného vypsání tendru na rekonstrukci bude stanoven podle objemu přidělených finančních prostředků pro Správu železnic pro následující období.

Nepůjde o jediné práce v tomto místě. Plánovaná je také výstavba přestupního terminálu. Během června 2023 by mělo dojít k již definitivnímu schválení záměru vedoucímu ke stavebnímu povolení a současně s tím je doprojektovávána i definitivní podoba. „Budou zastřešené zastávky z obou stran, uprostřed plochy budou stání pro autobusy. Ty budou vjíždět na železniční nádraží z Nádražní ulice. Z Hlávkovy ulice bude vjezd na parkoviště osobních automobilů. Toto parkoviště by mělo mít kapacitu 106 parkovacích stání, včetně 6 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Parkovací stání budou rozdělena do úseků, které budou odděleny zelenými ostrůvky se stromy,“ popsal místostarosta Klatov Pavel Strolený.

Obžalovaný se svým obhájcem Jaroslavem Liškou.
Ženu roky bil pěstmi a ponižoval, vyvázl s mírnou podmínkou. Musí se ale léčit

V současné době se konají jednání s městem Klatovy ohledně společného postupu, kdy se předpokládá, že na část městské infrastruktury (chodníky, veřejné osvětlení) přispěje město v rámci plánovaných oprav, případně investic z investičního zásobníku.

„Pokud proběhnou všechna povolení v příslušných termínech, je pravděpodobné, že přípravné stavební práce začnou v listopadu letošního roku,“ dodal Strolený.