Na radnici bylo pozváno dvanáct nejmenších Klatovanů, dostavilo se jich se svými rodiči deset, z čehož byla tentokrát pouze jedna holčička. Přivítal je místostarosta Martin Kříž a o kulturní vystoupení se postaraly dětičky z mateřské školy ve Studentské ulici v Klatovech.