V Klatovech mohou lidé přijít do přízemí radnice podepsat kondolenční listiny. „Občané Klatov si nesmírně váží jeho přínosu k obnovení svobody a demokracie v naší vlasti a spatřují v něm vzor člověka čestného, moudrého a spravedlivého. Budeme na něho vzpomínat. Nechali jsme proto udělat kondolenční listiny, které jsou k dispozici na radnici každý den od 7.30 do 17 hodin, až do doby, než bude den pohřbu Václava Havla,” informoval místostarosta Klatov Jiří Štancl.

Na radnici v Sušici byla vyvěšena černá vlajka na půl žerdi. „Lidé chodí neorganizovaně zapalovat svíčky pod Lípu svobody, která je na náměstí a je symbolem 17. listopadu roku 1989, čili dnem, který je úzce spjatý s Václavem Havlem,” sdělil starosta města Sušice Petr Mottl.

Kondolenční listiny je od dnešního dne možné také podepsat na podatelně na radnici v Horažďovicích. „Uctíváme památku úmrtí Václava Havla vyvěšením černé vlajky a také minutou ticha na zasedání zastupitelstva. Dále bych se chtěl domluvit s místním duchovním, zda něco neuspořádáme společně,” řekl starosta města Horažďovice Karel Zrůbek.