Ukončení hlavních stavebních prací pro letošní rok je plánováno k 30. listopadu. Přestávka potrvá do 31. března. „Během zimní přestávky bude silnice opět průjezdná bez omezení a sjízdnost a udržovatelnost vozovky bude zajištěna. Řidiči tak na cestě směrem od Strakonic nebudou muset využívat objízdnou trasu,“ sdělil mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Po úplném dokončení opravy, které je plánováno na druhou polovinu příštího roku, bude na jednom kilometru dlouhém úseku vyměněna konstrukce vozovky, podél vzniknou parkovací místa a bude vytvořen odstavný pruh. „Dojde k vybudování chodníků, autobusových zastávek, úpravám vjezdů a rozjezdů křižovatek. Vznikne nová dešťová kanalizace, přeložka vodovodu a plynu a nové veřejné osvětlení,“ dodal Koloušek.

V případě, že budou vhodné klimatické podmínky, předpokládá ŘSD možnost provádění drobných či přípravných prací v tomto úseku i během zimního období. Případné práce však budou vždy probíhat v místech mimo silnici.

Výdejna Alza v Plzni
Zásilkovny opět zažily zatěžkávací zkoušku