Myšlenka celého projektu vznikla v roce 2016, kdy vedení školy plánovalo, jak využít prázdné prostory. Přišel tak nápad na vybudování sdílených prostor pro žáky ze základních a mateřských škol. Cílem bylo vytvořit dvojici tříd, které budou vybaveny různými pomůckami.

„Myšlenka byla založená na tom, aby technika rozvíjela polytechnické smýšlení dětí. A jelikož je nákladná na to, aby si ji kupovala každá škola, školka, což není reálné, dávaly smysl sdílené prostory. Zároveň šlo o to, že ne každá mateřská nebo základní škola má odborníky na to, aby s pomůckami učili a vedli děti v technickém směru od elektrotechniky přes strojírenství a základy chemie. My zde máme profesorku, která má třídy na starost a paní učitelky pak pokyny tlumočí případně dětem tak, aby je nejlépe pochopily,“ uvedl ředitel SPŠ strojní Bohumír Kopecký.

Polytechnické třídy byly otevřeny na podzim roku 2022 a hned byl o ně velký zájem. Během necelého prvního školního roku tam přišlo 950 dětí, za letošní rok už je jich téměř 1100. Jezdí tam žáci i z okolí, například z Hrádku, Dolan, Měčína a podobně.

„Jde o polytechnické centrum, které slouží především pro neformální výuku dětí. V jedné učebně děláme například nejčastěji výuku robotiky. Děti si vezmou robůtky, mačkají tlačítka a programují nějakou cestu, po které pojede. Osvojují si tak drobné programování. Máme zde ale i různé hry, kdy staví například kuličkové dráhy, používají vodováhy, pracují s rovnoramennými váhami a podobně,“ představila práci dětí profesorka Karolína Sýkorová a pokračovala: „Ve třídě, kam chodí mateřské školy, máme například mikroskop, který je u dětí hodně oblíbený, protože mohou jednoduchou formou zkoumat strukturu punčocháčů, kalhot, pokožky nebo si přinesou různé materiály, které pak zkoumají, jak vypadají zvětšené.“

Třídy jsou zajímavě vybavené, což je pro děti poutavé, a to už od těch nejmenších, není tak divu, že tam rádi chodí. „Cílem je děti přivézt k polytechnice, aby viděly, že technika není nic nepříjemného, ale že to může být celkem zábava,“ poznamenala Sýkorová.

To, že jsou žáčci z práce nadšené, potvrdila i učitelka Zdeňka Tomasino, která zavítala na průmyslovku s druháčky ze ZŠ Klatovy, Plánická. „Dětem se to líbí moc, určitě je to pro ně obohacující, protože s takovou technikou se ve škole nesetkají, i když máme robotický kroužek. Učí se základy programování, je to pro ně, i když jsou to druháčci, zvládnutelné. Už umí základy matematiky, orientace prostoru, směry a tady si tyto dovednosti mohou vyzkoušet hravou formou. Je to jiná forma matematiky a logiky. Je to pro nás velký přínos, že sem můžeme chodit, jsme za to rádi. Děti to moc baví,“ řekla Tomasino.

Cíl těchto návštěv je jasný. Škola si od toho slibuje zvýšený zájem o technické předměty a technické vědy, když se s tím budou děti seznamovat již od dětství. „Pořádáme i kroužky společně s Domem dětí a mládeže. Myslíme si, že pak pro děti bude i snazší si vybrat školu, kam jít studovat, co je nejvíce baví. Potýkáme se totiž s tím, že děti v 15 letech neví, co by chtěli dělat. Jdou pak na školy, kde zjistí, že je to nebaví, přechází po roce jinam, protahuje se jim tak i doba studia. Často neví, co který obor znamená,“ uzavřel ředitel školy.