Jeho hlavním cílem bylo soustavou vzdělávacích a poradenských aktivit pomoci dlouhodobě nezaměstnaným osobám zlepšit svoje postavení na trhu práce, v optimálním případě pak klientům projektu v jeho průběhu nalézt zaměstnání.

„Problém osob, které jsou bez práce déle než rok, spočívá zejména ve ztrátě motivace a v chuti znovu pracovat a vrátit se zpět k onomu „pracovnímu režimu”. K tomu klientům projektu výrazně pomohl 40hodinový motivační kurz a konzultace individuálních poradců. Dalším krokem na cestě projektem bylo absolvování počítačového kurzu a některé ze 17 nabízených profesních rekvalifikací,“ popisuje manažer projektu Pavel Mráz.

Na počtu zaměstnaných klientů projektu se výrazně podílel i příspěvek, který mohli získat zaměstnavatelé, kteří vytvořili nové pracovní místo a zaměstnali klienta projektu, případně umístili někoho z absolventů projektu na tzv. společensky účelné pracovní místo. Tito noví zaměstnanci si s sebou přinesli do nového zaměstnání příspěvek až do výše 130 tisíc korun.

V Klatovech do projektu vstoupilo 49 účastníků a 48 z nich ho úspěšně dokončilo. Největší zájem byl o práci v sociálních službách a o účetnictví.