Hlavním bodem, kolem kterého se dá očekávat rušná debata a diskuze nejen zastupitelů, ale i obyvatel, bude Sušická nemocnice, s. r. o. Půjde o její další fungování i financování, jelikož Zastupitelstvo Plzeňského kraje neschválilo finanční podporu, o kterou ji žádalo vedení nemocnice. Dále se projednají například stanovy spolku Destinace Sušicko.