V době od 1. dubna do 30. června bude v úseku stavby úplná uzavírka s převedením dopravy na objízdnou trasu. Během prázdnin bude v místě jen částečná uzavírka.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje v březnu zahájila přípravné práce na stavbě silnice druhé třídy v úseku mezi obcemi Dlouhá Ves a Radešov, který naváže na první opravený úsek z roku 2015. Jde o stavbu , která je spolufinancována z operačního programu s předpokládanými náklady 269 milionu korun a bude v celkové délce 5 300 metrů.

Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace včetně odvodnění, přestavbu dvou mostů, rekonstrukci nábřežní zdi a římsy,obnovu propustků, stabilizaci pravého okraje vozovky a nezpevněné krajnice vyztuženým svahem, úpravu autobusových zastávek s vybudováním chodníků, zajištění skalních stěn a výchozů, provedení vodorovného dopravního značení a osazení svodidel, zábradlí a směrových sloupků. ,,V době uzavírky budou práce prováděny prakticky v celém úseku stavby. Všem zástupcům obcí byly poskytnuty informace k uzavírkám a dopravním opatřením spojeným se stavbou,“ řekl vedoucí přípravy a realizace staveb správy a údržby silnic v Klatovech Radek Kadlec.

Ilustrační foto
Opilý muž střelil souseda vzduchovkou do zad

Objízdná trasa povede přes Podmokly, Dražovice a Nezdice na Šumavě do Kašperských Hor.

,,Nezdic se tato objížďka dotkne velmi výrazně, místní obyvatelé mají z toho obavy, protože provoz bude několikanásobně vyšší než je. V některých úsecích je silnice velmi zúžená a tam bude průjezd velmi komplikovaný. Například zatáčka nad obecním úřadem a poštou bude velmi problémová. To vše se ale teprve ukáže. Tento stav by měl trvat do 28. června, po tomto datu by měly vejít v platnost nové jízdní řády,“ řekla starostka Nezdic na Šumavě Marie Mráčková.

Pro cestující zajistí dopravu ČSAD Plzeň a místní linka autobusu města Kašperských Hor. Nemělo by ovšem docházet k výraznějším zdržením nebo omezením.

Aktuální situace na šumavském Špičáku
Na Špičáku už si zajezdíte jen do sobotního poledne