Románský kostel sv. Václava z poloviny 13. století je dominantou obce Bukovník. V roce 2020 obec iniciovala společně s Plzeňským kraje a Římskokatolickou církví opravu jedné části fasády. Aktuálně je naplánována další etapa oprav fasády, ale vzhledem k omezenému rozpočtu obce hledá dárce, kteří by přispěli. Sbírka je oficiálně povolena Krajským úřadem Plzeň.

Na sbírku je možné přispět osobně na obecním úřadě v Bukovníku nebo zasláním libovolné částky na transparentní účet 6004292319/0800.

Kostel je poprvé podle pamětní knihy obce připomínán v roce 1240. Byl vybudován vladykou Dobeczem (Dobiášem – Tobiášem) z Bukovníka, který je jmenován v listině Přemysla Otakara II. z roku 1251. Kostel byl několikrát upraven a nyní má pozdně barokní úpravu exteriérů i interiérů a je obklopený hřbitovem.

Škola v Čachrově.
Dříve bojovala čachrovská škola o přežití, nyní se jí daří stále více rozrůstat