Křesťanský vrch v Klatovech mnohým lidem připomíná džungli, což není ale jediná věc, která jim vadí. Rádi by se tam chodili procházet s dětmi, ale odrazují je od toho různí pobudové, kteří se tam scházejí. Město sice plánuje úpravy zmiňovaného místa, ale zatím se mu nepodařilo získat dotaci.

„Křesťanský vrch je jedním z významných návrší Klatov o rozloze cca 46 tisíc m². Byla tam kdysi kaple Umučení Páně, k níž dodnes vede křížová cesta, kterou se nám podařilo získat zpět do svého majetku. V posledním půlstoletí byl vrch ponechán živelnému vývoji. Město Klatovy chce tento stav změnit. Snahou je dosáhnout vzkříšení městského lesoparku, vytvoření živé krajiny. I proto jsme v minulém roce žádali o podporu Nadaci Proměny. Kromě obnovy parku a křížové cesty bylo součástí ideového projektu též vybudování nové kaple z dílny architekta Jana Šépky, vybudování funkčního systému komunikací pro pěší, instalace mobiliáře a volnočasových prvků. Bohužel jsme se svojí žádostí neuspěli," uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Město se však záměru obnovit Křesťanský vrch nechce vzdát, proto bude nyní v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí žádat o dotaci na obnovu křížové cesty a bude hledat další dotační možnosti na řešení parku jako celku, případně jeho částí.

Názory lidí na to, co by tam mělo vzniknout se liší. „Líbilo by se mi, kdyby tam bylo nějaké dětské hřiště a třeba nějaké menší příjemné posezení s občerstvením. Je tam klid, takže si myslím, že by tam rodiče chodili rádi," řekla Olina Babková z Klatov.

Opak si ale myslí seniorka Božena Vránová z Klatov. „Vše, co by se udělalo, by zničili vandalové. Jsem tedy pro, aby se prostor vyčistil od starých stromů a křoví. Víc bych tam ale nedělala, hlavně ne kapli, protože podle mě tam starší lidé nepůjdou, nebudou se plahočit do kopce a mladí, ti tolik do kostela nechodí. A jestli by si tam chodily děti hrát, to také nevím, myslím, že spíše ne. Město by mělo ty peníze investovat jinam, do chodníků, silnic a podobně," řekla Deníku Vránová.

Mnoho lidí si ale stěžuje na to, že se tam především v letním období scházejí pobudové. „Je to tady samý feťák a opilec. Mnohdy se bojíme tudy jen projít. Leckde se válí i stříkačky. Proto tam nyní chodíme jen minimálně. Doufám, že s tím město něco brzy udělá, protože je to škoda, mohlo by to být pěkné místo k relaxaci," postěžovala si Klatovanka Renata Weberová.

Určité úpravy už v minulých letech na Křesťanském vrchu město udělalo. Byl odstraněn objekt skautské klubovny, který byl v havarijním stavu, a následně bylo provedeno pročištění lesa.