Tyto nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem budou vydávány od 1. 1. 2012.

„Z rozhodnutí ministerstva vnitra bude zavedení elektronických občanských průkazů zajištěno rozšířením nynějšího systému cestovních dokladů s biometrickými prvky. Z důvodu zabezpečení této agendy dojde k omezení provozu na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a ke dvěma odstávkám centrálního sytému e-pasů,“ informoval vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Klatovech Milan Jarošík.
Na oddělení evidence obyvatel v Klatovech se první odstávka uskuteční 18. listopadu, následující bude ve dnech 27. až 30. prosince. V těchto dnech nebude možné žádat o vydání e-pasů ani e-pasy předávat. Odstávka se netýká vydávání pasů typu „BLESK“.

Nejbližší lhůta pro podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průkazu je 14. prosince, je-li tato žádost podána u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu. V případě, že žádost bude podaná u nepříslušného obecního úřadu nebo matričního úřadu, je tato lhůta stanovena na 30. listopadu. Výdej již vyhotovených občanských průkazů nebude omezen.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání e-pasů je stanovena na 19. prosince.
V době od 15. do 30. prosince lze vydat občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti jeden měsíc bez správního poplatku.

„O nový typ občanského průkazu lze žádat od 2. ledna, a to jen na obecních úřadech s rozšířenou působností, nikoli už na matričních úřadech. Vzhledem k této situaci dojde k nutným úpravám na oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů. Tyto úpravy se budou dělat za provozu a proto žádáme občany o shovívavost při vyřizování svých záležitostí na tomto oddělení,“ vysvětlil Jarošík.