Na tradiční květnovou bohoslužbu přijely desítky německých rodáků, kteří po válce odešli při odsunu a po roce 1989 nechali zdevastovaný kostel opravit. „Už více než 20 let se na Mouřenci potkávají lidé z obou stran hranice. Společně se modlí, zpívají, povídají si. To místo lidi spojuje. I tak můžeme hojit rány z minulosti," řekl sušický farář Tomas van Zavrel.

Právě minulost osm set let starého kostela připomíná nyní malá muzejní expozice, která vznikla v prostorách sakristie a oratoře. „Mouřenec v současné době žije. Navštěvují ho tisíce lidí, konají se tu koncerty a další akce. Nemůžeme ale zapomínat na historii. Kostel postavili naši předci a naši přátelé ho v 90. letech opravili a zachránili před zkázou. I to ukazuje nová expozice," uvedl předseda německého Podpůrného spolku svatého Mořice Hans Hermann Kaiser.

Muzeum

Nové muzeum bylo poprvé otevřeno právě tuto sobotu. „O malé expozici, která představí světlé i tmavé kapitoly v historii Mouřence, jsem přemýšlel skoro dva roky. Především díky páteru Tomasovi, Heleně Pekárkové, Janě Kadlecové a německým přátelům z Podpůrného spolku svatého Mořice v čele s čestným předsedou Karlem Suchym se nám podařilo muzeum vybudovat. Součástí expozice jsou historické fotografie, dokumenty a vzácné artefakty. Například ukradený a znovu nalezený kus oltáře z kostnice, který jsem loni vydražil, nebo kus trámu ze střechy starý stovky let. V létě zde budeme pouštět výpovědi pamětníků, což bude i součástí prohlídky. Chybět nebude ani knihovna s publikacemi o Mouřenci. Každý se tu může zastavit, studovat a bádat nebo si něco poslechnout, protože prostory poslouží i jako malá studovna. Návštěvníci zhlédnou i unikátní videozáznamy z historie kostela," popsal průvodce a člen týmu Přátelé Mouřence Lukáš Milota.

Léto na Mouřenci

Sobotní mší začal tradiční cyklus akcí „Léto na Mouřenci". Od května do září mohou lidé přicházet do kostela na bohoslužby, koncerty nebo přednášky. Jedním z vrcholů sezony budou v neděli 14. června koncert Lenky Filipové nebo v neděli 16. srpna přednáška profesora Jana Royta o mouřeneckých freskách.

V červenci a srpnu budou v kostele na Mouřenci také pravidelné komentované prohlídky. „Prohlídky budou častější. Snažíme se dohodnout, aby prohlídky byly v červenci a srpnu alespoň dvakrát třikrát za týden, možná i denně," dodal Milota.