Vybavení moderní počítačovou a multimediální technikou a modernizace výuky, přeměna knihovny na školní informační centrum nebo zahraniční poznávací zájezdy. To vše je součástí projektu Šumavská škola = evropská škola, na který základní škola v nýrské Školní ulici získala dotaci téměř 3,7 milionu korun z Evropského sociálního fondu. Projekt odstartoval v dubnu 2010, uzavřen bude na konci tohoto školního roku.

Několik let už škola připravuje pro děti celoroční projekty, které mohla díky dotaci ještě vylepšit. „Z dotace například financujeme různé hosty, které si zveme na besedy v rámci projektových dnů, nebo poznávací výlety. Například na výletě v Klatovech v rámci projektu k 750. výročí založení města jsme z dotačních peněz zaplatili dětem vstupné na Černou věž, do barokní lékárny, muzea nebo katakomb,“ vysvětlila ředitelka školy Alena Linhartová.

Současný projekt nese název Můj, tvůj, náš soused. „Začali jsme ve škole sousedními třídami, pak jsme pokračovali sousedy v bydlišti žáků, sousedními obcemi, městy, kraji, až jsme se dostali do sousedního Bavorska. Takže například žáci mluvící německy byli na exkurzi v Německu, což jsme opět hradili z dotace,“ doplnila Linhartová. „V Mnichově jsme navštívili vodní svět a olympijskou věž. Další den jsme si prohlédli zámek Neuschwanstein, ten se mi líbil nejvíce, a město Garmisch-Partenkirchen,“ popsala výlet do Bavorska Eva Fialová ze 7. A. „Měli jsme už i projektový den, kde jsme s dětmi besedovali o sousedech, o Evropské unii, a děti si připravily prezentace o obcích v okolí Nýrska,“ dodala ředitelka.

Třída 7. A si z okolních obcí vybrala Bystřici nad Úhlavou. „Bystřice je nejblíže a hodně nás je právě z Bystřice. Já jsem měl na starosti kapličku, kterou jsem vyfotil, informace o kapličce jsem pak našel na internetu,” vysvětlil jeden ze sedmáků Luboš Matheisl. „Při přípravě prezentace jsme Bystřici prošli, navštívili jsme například zámek, kapličku, hasičskou zbrojnici, rybníky nebo park,” dodala jeho spolužačka Kateřina Hájková. V projektu sedmáků nechyběly ani vzpomínky nejstaršího obyvatele, kterému je 99 let. „Ptala jsem se ho kde se narodil, čím se vyučil nebo co ho nejvíc baví,” upřesnila další žákyně 7. A Daniela Ďurišová.

Z dotace pořídila škola nové počítačové a multimediální vybavení, například tři interaktivní tabule nebo služební notebooky pro učitele. „Největší část je pak samozřejmě věnována na vzdělávání, na moderní výuku s využitím interaktivní techniky. Učitelé připravují pro jednotlivé předměty multimediální výukové moduly, které pak nabídneme i na našich webových stránkách, nově udělaných také v rámci projektu,” uvedla Linhartová.

Elektronické výukové materiály si v rámci projektu připravují i sami žáci, například DVD z výletů do Anglie a Bavorska nebo DVD o Nýrsku, všechna v české, anglické a německé verzi. „Samozřejmě nejsme na profesionální úrovni, ale například už dokončené DVD o Nýrsku vypadá velmi dobře. Dalo by se použít třeba jako doplněk k oficiální prezentaci města,” pochválila děti Linhartová.

Nové podoby se dočká i školní knihovna, která se přemění na moderní školní informační centrum. Děti budou mít kromě klasických knih k dispozici čtyři počítače s připojením na internet a knihovna bude otevřená celý den.

Při přípravě projektu nýrská škola „předběhla” i reformu školství ministra Josefa Dobeše. „Do projektu jsme si napsali i přípravu testů pro žáky pátých a devátých tříd a najednou po roce se začalo mluvit o tom, že takové testy by měly být celostátní,” smála se ředitelka.