Výtržníci, vandalové, kriminálníci, řidiči porušující předpisy či opilci z nich žádnou radost nemají. Městští i státní policisté si ale už bez městských dohlížecích kamerových systémů (MDKS) svoji práci představit neumějí. Pomáhají jim rychle zasáhnout v případě jakýchkoliv nekalostí, ale i při následném objasňování různých přestupků či trestných činů včetně těch nejzávažnějších. Díky kamerám se také rychle dostane pomoci lidem, kteří potřebují záchranku. 

I proto kamer ve městech Plzeňského kraje přibývá. Nejvíce jich je logicky v Plzni, přes 250, ale i v okresních městech jsou jich desítky. Pouze v Tachově jich je méně než padesátka, všude jinde je jich přes šedesát, v Rokycanech dokonce bezmála stovka. Mnohde počítají s dalším rozšířením, např. v Plzni okolí Divadla Josefa Kajetána Tyla, v Domažlicích pak bude nově sledován i populární rybník Babylon.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

V Plzni je v současné chvíli součástí MDKS celkem 263 záznamových zařízení. „Slouží k monitorování dopravní situace, prostor s potenciálním výskytem páchání přestupků a trestné činnosti, prostranství před školami, školních sportovišť, veřejných herních prvků, sběrných míst a míst pro tříděný odpad a také hřbitovů, pokud to vzhledem k porostu umožňují,“ zbilancovala mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Kamery jsou ve vytipovaných nejproblematičtějších lokalitách a další přibydou. „Od Městské policie Plzeň a Policie ČR dostáváme průběžně požadavky, které se ve spolupráci s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně a se Správou informačních technologií města Plzně realizují dle finančních a technických možností. Nejbližší se připravují v sadech u muzea, pod Divadlem Josefa Kajetána Tyla a v Pražské ulici,“ doplnila Barborková.

V počtu kamer nekralují okresním městům v kraji překvapivě Klatovy, které jsou největší, ale mnohem menší Rokycany. Mají jich celkem 93. „Systém, resp. jeho záznamy, slouží zejména jako informační a důkazní prostředek pro přestupkové a trestní řízení. Až na ojedinělé výjimky máme kamerovým systémem pokryty všechny problémové oblasti,“ uvedl velitel Městská policie Rokycany Petr Wohlmuth. Doplnil, že každé rozšiřování kamerového systému je přínosem pro činnost městské policie i Policie ČR. I proto v Rokycanech přibývají v průměru dvě až tři kamery ročně. „Volba místa je přímou reakcí na aktuální potřeby, ať již z hlediska veřejného pořádku nebo trestné činnosti,“ vysvětlil Wohlmuth.

Umělá inteligence už umí rozpoznat i lidské emoce. Ilustrační foto
Jde o přehnané šmírování lidí? Umělá inteligence a kamery rozpoznají už i emoce

Poměrně hustou síť záznamových zařízení mají i v Domažlicích. „Ze 74 kamer je 14 vnitřních, které monitorují vnitřní prostory základní školy, zimního stadionu a Kulturního centra – Pivovar Domažlice. Ostatní dohlížejí na veřejný prostor,“ konstatoval zástupce velitele Městské policie Domažlice Radovan Plšek. Doplnil, že MDKS se postupně budoval podle potřeb, v závislosti na páchání trestné činnosti a dalšího protiprávního jednání.

Dnes tak kamery ve městě dohlíží na všechna důležitá veřejná prostranství a komunikace. I tak přibydou další. „V letošním roce bude město Domažlice realizovat VII. etapu rozšíření a modernizace MDKS z dotačního programu Plzeňského kraje,“ řekl Plšek s tím, že zhotoveny budou čtyři nové kamerové body - křižovatka ulic Mánesova – Kunešova, dále ulice Paroubkova – Okresní Soud Domažlice + dětské hřiště, třetí kamerový bod se zaměří na zahradu Chodského hradu a čtvrtý na Babylon, konkrétně parkoviště a areál rybníka.

Radar u Čedíku v Klatovech. Vloni tam jednomu řidiči naměřili rychlost 126 km/h.
Radary nejen krotí řidiče, ale někde plní i městské kasy

Klatovy mají v současné době v MDKS celkem 64 záznamových zařízení. „Z toho je 33 kamer v objektech a 31 kamer monitoruje venkovní prostory. „V těchto dnech probíhá poslední výměna analogové kamery za digitální, což znamená, že všechny venkovní kamery jsou v digitálním přenosu. Rozmístění MDKS je především cíleno na střed města, kde je největší pohyb osob a odehrává se zde většina kulturně společenských akcí,“ vysvětlil velitel Městské policie Klatovy Luboš Steinbach. Doplnil, že další kamery jsou v okrajových částech města, kde jsou monitorována dětská hřiště, základní školy, parky a prostory vhodné k parkování vozidel. Potvrdil také, že i MP Klatovy do budoucnosti plánuje další rozšíření MDKS na vhodné lokality z hlediska zajištění bezpečnosti občanů a veřejného pořádku.

Nejnižší počet kamer, 38, je v Tachově. Z toho je 22 otočných a 16 stacionárních. „Monitorována jsou nejproblémovější a nejrizikovější místa. Vše je průběžně vyhodnocováno, reagujeme novými kamerami, případně přemístěním starších, pokud v jedné části města problémy zmizí, respektive jsou eliminovány, a objeví se v nové části,“ popsal vedoucí strážník Městské policie Tachov Jan Habrdle. Na rozdíl od všech ostatních velkých měst v regionu nemají v Tachově v plánu počet záznamových zařízení rozšiřovat. „V současné době je počet kamer plně dostačující, nyní půjdeme spíše cestou modernizace stávajícího systému než navyšování počtu,“ konstatoval Habrdle.

Injekční stříkačka. Ilustrační foto.
V zahradě školky na Borech našli další stříkačku, místo má střežit kamera

Zástupci všech pěti měst se shodli, že MDKS je přínosem. „Jen v loňském roce bylo zjištěno při obsluze kamerového systému celkem 3121 událostí, které byly řešeny následně na místě hlídkami Městské policie Plzeň, případně předáním Policii ČR, úřadům nebo jiným organizacím,“ informovala za Plzeň Barborková s tím, že tyto statistické údaje zahrnují oblast dopravních přestupků (1770), oblast veřejného pořádku (1083) a ostatní jiné události. Doplnila, že prostřednictvím kamerového systému se podařilo např. na dálku lokalizovat místo požáru ubytovny.

Díky kamerám se také daří rychle vyjet k lidem, ležícím např. bezmocně na ulici. Mnohdy jsou pod vlivem alkoholu či drog, ale někteří potřebují akutně pomoc. „Jen v poslední době se ve dvou případech podařilo díky kamerám zachránit lidský život, respektive minimálně předejít těžkým následkům na zdraví,“ řekl Habrdle.

Nehoda na železničním přejezdu. Ilustrační snímek
Rizikové přejezdy mají hlídat chytré kamery. Za jízdu na červenou bude pokuta

Zástupci měst se také shodli, že zatímco při zavádění kamerových systémů se setkávali i s protesty, dnes už tomu tak není. „Občané spíše přicházejí se žádostí o pomoc než se stížností na monitorování veřejného prostranství,“ uzavřel Steinbach.