„Projekt Křesťanský vrch připravila městská architekta Eva Kovaříková v roce 2014. Počítáme s celkovou úpravou lesoparku, obnovou křížové cesty, úpravou lesních porostů, vytvořením funkčního systému komunikací pro pěší, instalací mobiliáře včetně volnočasových prvků. Pomyslným vrcholem má být výstavba moderní kaple dle návrhu architekta Jana Šépky,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

První na řadě je obnova aleje na křížové cestě, s kterou už se začalo nyní. Aby se lidé na křížové cestě mohli cítit bezpečně a příjemně, bude 31 stromů ošetřeno, 21 stromů vysazeno a 14 ze zdravotních důvodů pokáceno, což potrvá do 31. března. „Ošetření se uskuteční od 1. července do 31. srpna, nová výsadba bude sázena od 1. září. Výdaje za obnovu aleje přesáhnou 600 tisíc Kč, ale podařilo se nám získat dotaci ve výši 320 tisíc Kč,“ sdělil Chroust.

Kaple, která bude na vrcholu křížové cesty bude netradiční. Navržený tvar bude mít přesnou geometrii původní kaple. Výsledná podoba kaple je charakteristická zvoleným materiálem, kterým je průsvitná pryskyřice v lehce jantarové barvě. „Jde o moderní stavbu, která se pokouší o dialog mezi tradicí a současností. Barevnost je důležitou součástí celého návrhu, jelikož bude vytvářet neopakovatelnou světelnou atmosféru v interiéru kaple. Tvar vnitřního oltáře v půdorysu přesně kopíruje kruhový závěr stavby, který přechází v pohledu také do kruhu. Do interiéru je umístěno pět řad lavic ze stejného materiálu, jako je celá kaple,“ popsal Šépka.

Jaroslava Nykodýmová se synem Martinem.
Martínek se narodil v sanitce na čínovském okruhu