Už půl milionu korun se podařilo získat Občanskému sdružení na záchranu kostela sv. Máří Magdaleny, které založili v lednu loňského roku velhartičtí občané a rodáci. Cílem sdružení je oprava velhartického hřbitovního kostela, který je významnou kulturní památkou z konce 14. století. Majitelem objektu je římskokatolická církev.

Opravy kostela začaly hned v loňském roce výměnou střešní krytiny nad presbytářem, letos oprava střechy pokračuje. „V současné době se dokončuje druhá etapa, hodnota tohoto díla je 640 tisíc korun. Dostali jsme dotaci od ministerstva kultury, nicméně částečně se na tom muselo podílet i naše občanské sdružení, a to částkou 350 tisíc korun. Žádali jsme i na krajském úřadu z fondu údržby kulturních památek, kde jsme dostali dotaci loni, letos jsme ovšem úspěšní nebyli. Celková hodnota zatím odvedeného díla je téměř jeden a půl milionu korun, z toho pět set tisíc korun se nám povedlo získat pořádáním kulturních akcí i od nejrůznějších dárců a sponzorů z řad podnikatelů, firem i fyzických osob. Čtyřicet tisíc korun se například za pouhý jeden rok vybralo do kasičky u velhartického betlému řezbáře Karla Tittla,“ uvedl předseda sdružení Jan Löffelmann.

Letošní poslední akcí sdružení, jejíž návštěvníci přispějí na opravu kostela, bude vánoční koncert. „Všem dárcům bych chtěl samozřejmě poděkovat a pozvat je na naši poslední letošní akci, kterou bude 27. prosince od 16 hodin Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Železnorudského smíšeného sboru v kostele Narození Panny Marie na velhartickém náměstí,“ pozval návštěvníky předseda sdružení.

Snahu obyvatel a rodáků podporuje i obecní úřad. „Nebýt členů sdružení, kostel by se vůbec opravovat nezačal. Odvádějí spoustu práce, stačí se podívat, jaké finanční prostředky už sdružení dokázalo získat. Jeho činnost obec podporuje a počítáme s tím, že podle možností přispějeme i finančně,“ poděkoval členům sdružení velhartický starosta Pavel Prosr.

V příštím roce by měla být dokončena oprava střechy. „Za dva roky plánujeme odvodnění kostela a vysušení zdiva, pak se budeme věnovat fasádě, celkově počítáme s tím, že opravy potrvají tak sedm let. V plánu je také zavedení elektřiny, aby kostel mohl sloužit i pro pořádání koncertů,“ nastínil další postup oprav Löffelmann.