„K naší velké radosti se v minulém roce podařilo dokončit rekonstrukce střechy – té části, kde byla pálená krytina – plus výměnu měděné krytiny báně věže. Dohodli jsme se na zastupitelstvu a následně s Biskupstvím plzeňským, že se farnost pokusí získat prostředky z fondů EU na generální rekonstrukci kostela, který je jednou z nejcennějších památek církevní architektury na našem okrese. Poskytli jsme příspěvek ve výši 100 000 nad rámec ročních příspěvků na zpracování projektové dokumentace, 40 000 korun poskytl na zpracování žádosti pan hrabě Czernín," informuje starosta Chudenic David Klíma. V prosinci 2013 schválil ROP Jihozápad církvi dotaci ve výši 8,5 milionu korun.

„Počítá se s opravou střechy v závěru kostela, s restaurováním velké stropní fresky, bočních oltářů, které byly zrušeny po II. vatikánském koncilu a jejichž torza máme uložené v depozitáři. Budou také odvodněny základy, takže zdivo přestane natahovat vlhkost. Budou rekonstruovány fasády, provede se nová elektroinstalace a do chrámu se vrátí mnoho prvků, které jsou v depozitech, ale patří sem. Největší radost mám však z návratu zvonů," popisuje chystané akce první muž Chudenic.

Na věži kostela sv. Jana Křtitele byly vždy tři zvony, ale nakonec zůstal jen ten nejstarší – zvon Matouš z roku 1496. Ten bude zrestaurován. Další dva, které na věži byly od 18. století, se nedochovaly. „Nejprve byly zrekvírovány v roce 1917. Po Velké válce se na věž pořídily zvony nové, ale ty byly opět zrekvírovány v roce 1942. Nyní budou tedy odlité zvony nové a bude obnovena původní sestava. Zasvěceny budou sv. Anně a Janu Křtiteli, tak jak tomu bylo i předtím. Zvonař Rudolf Manoušek objevil dokonce v archivech korespondenci chudenického děkana Šperla, který za první republiky v Chudenicích působil a vyřizoval pořízení nových zvonů po I. světové válce. Díky němu známe i nápisy a modlitby ke sv. Anně a Janu Křtiteli, které zvony na věži zdobily a měly by se tam vrátit," vysvětluje Klíma.

Práce by měly začít v dubnu letošního roku. „Osobně bych si přál, aby zvony lila dílna Rudolfa Manouška, je to poctivá česká zvonařská rodina s dlouhou tradicí, vše je však závislé na výběrovém řízení. Naším přáním je, aby se fasády, zvony a odvodnění stihly do poutě v červenci. Zbylé práce, hlavně restaurátorské, budou pokračovat do brzkého jara příštího roku," doplňuje starosta.

Ve čtvrtečním vydání Klatovského deníku bude Chudenicím věnována celá stránka

Zajímavostí je, že i věž kostela bude zpřístupněna veřejnosti a návštěvu si zájemci budou moci objednat na Starém zámku.