V letošním roce jsou dvě nová pravidla ligy. „Soutěžní družstva si mohou na jednotlivých soutěžích zapůjčit dva závodníky z jiného družstva. Zapůjčení závodníci smí startovat pouze za své družstvo a v jednom družstvu hostovat. Tito závodníci budou zapsáni do startovní listiny před zahájením soutěže. Velitel soutěžního družstva před zahájením disciplíny upozorní rozhodčího na hostující závodníky, a ti budou řádně označeni. V případě porušení pravidla hostování budou soutěžní družstva, která se přestupku dopustí vyřazena z PHL v daném roce,“ uvedl starosta Okresního sdružení hasičů Klatovy Josef Veith.

Druhou podmínkou je, že každý pořadatel PHL zajistí na jím pořádané soutěži minimálně jedno vlastní soutěžní družstvo. Při porušení tohoto pravidla bude v následujícím roce z pořadatelství PHL vyřazen.

Poprvé se hasiči rozjeli v Habarticích. Habartický soudek otevřel soutěž hasičských družstev. Patnáct družstev soutěžilo v požárním útoku. Pořadatelé si novinky pochvalovali. „Mohou se půjčovat dva závodníci a družstva mohou být smíšená. Jeden závodník může tedy běžet za dvě družstva,“ řekl starosta hasičské sboru Habartice Jiří Kaiser podle něhož nová pravidla přilákají více zájemců o tuto tradiční soutěž. V posledních letech totiž nastal pomalý odliv zájemců.

V Habartickém soudku se výsledky z prvního kola započítávaly do PHL, druhé kolo do Habartického soudku. Jako odměna byl pro nejrychlejší mužské družstvo sud piva a pro vítězné družstvo žen „dámské pití“.

Rozpis soutěží

Prácheňský pohár – Týnec u Horažďovic 13. 7.,

Soutěž PHL Luby – 20. 7.

Memoriál Ladislava Duchoně – Defurovy Lažany – 27. 7.

O pohár Rosíka – Rozsedly – 3. 8.

Memoriál Václava Bucifala – Sušice – 10. 8.

Pohár starosty OÚ Bolešiny – Slavošovice – 24. 8.

Memoriál Václava Nejedlého – Nýrsko – 31. 8.

Pouťový pohár – Malá Víska – 7. 9.

Pohár starosty MÚ Strážov – 14. 9.

Pohár starosty MÚ Klatovy – Luby – 21. 9.