"V neděli a v noci na pondělí se mohou vyskytnout i velmi silné bouřky doprovázené krátkodobými úhrny kolem 50 mm s nárazy větru kolem 25 m/s (90 km/h) a kroupami. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem a podobně. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně," upozornili pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu.

Výstraha kromě Klatovska platí i pro Rokycany, Blovice a Nepomuk.

Pro Horažďovicko a Sušicko navíc platí povodňová bdělost.

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.