V Hartmanicích bude pokračovat rekonstrukce průtahu, kde půjde již o druhou etapu. Do oprav průtahu se letos pustí také v Plánici, kde by práce měly začít na jaře. „Se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje začneme s průtahem. Půjde o práce od rohu náměstí až po výpadovku na Klatovy. Práce budou rozděleny na dvě etapy, část se udělá letos a dokončení je plánováno na příští rok,“ uvedl starosta Plánice Zdeněk Pavlíček.

Rekonstrukce bude v délce 857 metrů včetně vybudování nových chodníků a přidružených ploch. Součástí bude i vybudování kanalizace, rekonstrukce vodovodu a nové veřejného osvětlení. Předpokládané náklady jsou cca 67 milionů korun.

Správa a údržba silnic (SÚS) plánuje také rekonstrukci Hájkovy ulice v Sušici v délce 450 metrů. Bude tam vybudován nových chodník, kanalizace pro odvod splaškových vod, část nové dešťové kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení. Zde se počítá s náklady zhruba 27 milionů korun.

V Horažďovicích počítá SÚS s opravou Třebomyslické ulice.

Ski&Bike Špičák 7. února 2019
VIDEO: Sněhu je v lyžařských areálech všude dost

Dále budou pokračovat práce na silnici mezi Zavlekovem a Nalžovskými Horami, a to od dubna do června. Na místě se počítá s kyvadlovým provozem.

Ředitelství silnic a dálnic Plzeňského kraje připravuje opravy silnic v Neznašovech, Klatovské ulice v Železné Rudě, v Alžbětíně a mostu ve Švihově.

V Klatovech se řidiči setkají s omezením v Kollárově ulici a v ulici Maxima Gorkého. Odhad stavebních nákladů v Kollárově ulici, kterou bude opravovat město Klatovy, je 10,5 milionů korun. „Půjde o rekonstrukci vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v úseku Plzeňská ulice a nábřeží Kpt. Nálepky. Kvůli starým betonovým panelům v podkladní vrstvě dojde ke kompletní rekonstrukci konstrukčních vrstev. Současně dojde k rekonstrukci vodovodního řadu a kanalizačního řadu v místě křižovatky s Masarykovou ulicí. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku ulice po dvou úsecích mezi křižovatkami. Objízdné trasy budou vedeny po souběžných místních komunikacích,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Na Kollárovu ulici se s rekonstrukcí připojí Správa a údržba silnic s ulicí Maxima Gorkého.

Ilustrační fotografie.
Na Srní hledali německou běžkařku