Na Šumavu se vracejí v minulosti oblíbená procesí. Teď v neděli se bude konat poutní procesí po téměř 70 letech ve Strašíně.

Strašín na Šumavě je místem s prastarou poutní tradicí. Její počátky sahají až do konce 15. století, kdy tamní románský kostelík v gotickém slohu zvelebil a sochou milostné Madony opatřil český velmož Půta Švihovský. „Půl tisíciletí nepřerušené poutní tradice nepochybně zavazuje i současné obyvatele Strašína a okolí, kteří se rozhodli, že s podporou místních regionálních spolků letos obnoví i konání tradičního poutního procesí, které se tu pravidelně konávalo až do doby nástupu totalitních režimů," informoval Deník historik Muzea Šumavy Kašperské Hory Vladimír Horpeniak. Procesí vyjde v 10.45 hodin od obecního úřadu ve Strašíně s Madonou, korouhvemi i dechovou hudbou k hlavní poutní bohoslužbě v kostele, která začíná v 11 hodin. Dechový orchestr Solovačka ze Sušice bude k dobré náladě účastníků slavné strašínské pouti vyhrávat v prostoru před obecním úřadem už od 10 hodin.

„Není to první obnovené procesí v regionu. Před několika lety bylo obnoveno procesí v Srní, u nás v Kašperských Horách se ho podařilo obnovit dokonce už v 90. letech minulého století. Lidé se na něj sjíždějí zblízka i zdaleka," pochvaloval si Horpeniak.

NOVÉ PROCESÍ

Zájem vzbudilo i procesí v Anníně, které bylo součástí červencových pouťových oslav v této vesničce a které se letos konalo zřejmě vůbec poprvé. „Od války tu žádné nebylo a nenašli jsme žádného pamětníka, který by pamatoval, že v Anníně bylo nějaké procesí dříve," řekl Lukáš Milota, jenž byl iniciátorem slavností. Kromě procesí mohli v Anníně příchozí zhlédnout i sklářské průvody s muzikanty či volbu sklářské královny. Zájem byl veliký. „Příští rok chceme v založené tradici pokračovat," slíbil Milota.

BUDOU POKRAČOVAT

Pokračovat v tradici chtějí i v Čachrově, kde obnovili procesí už před šesti lety. „Já jsem se v roce 1957 jako ministrant zúčastnil posledního procesí, které se tu konalo. S Janem Tůmou, jehož manželka vlastní část čachrovské tvrze, jsme se rozhodli, že tuto tradici obnovíme. Stalo se tak v roce 2010 a od té doby se tu procesí konají pravidelně. Zájem o ně je, vždy přijde tak 100 až 150 lidí. Letos nám ale bohužel procesí zkazilo počasí," uvedl jeden z organizátorů procesí Václav Zahrádka.

CTÍ PANNU MARII

Velmi oblíbený je průvod s obrazem Panny Marie Klatovské, který se koná v Klatovech tradičně o tamní pouti. Letos se ho zúčastnila zhruba tisícovka věřících a stovky dalších lidí průvod centrem města se zájmem sledovaly. Tradice tohoto průvodu sahá do velmi dávné minulosti. Tzv. klatovský mariánský zázrak, kdy se z obrazu Panny Marie v domě, stojícím na místě dnešní kaple Chaloupka, začaly linout krůpěje krve, se odehrál již v roce 1685. Obraz byl odnesen do děkanského kostela a byl instalován na hlavní oltář. Jak informují stránky klatovské farnosti, umístění předcházel dle záznamů „Hystorie Klattowské" z r. 1699 velký průvod ulicemi a náměstím klatovským. Od r. 1685 je slavena až do dnešních dnů každoročně památka jako pouť k zázračnému obrazu Panny Marie.

Už dvě desítky let se koná procesí s družičkami a hudbou, k uctění Panny Marie Borovské, v Borovech na rozhraní Klatovska a jižního Plzeňska. „Procesí se koná právě tuto neděli od 10.30 hodin. Vyjde od Prokopova mlýna a půjde do kaple, kde bude sloužena mše svatá," informoval borovský starosta Václav Černý.