„V letošním roce si připomínáme 405 let od úmrtí anglického dramatika Williama Shakespeara, a třeba i proto bude letní divadelní scéna patřit jeho nadčasovým dílům. Vedle spřízněného Spolku Kašpar, jež ostatně završil loňskou sezonu svou úchvatně uvedenou Popelkou nazaretskou, bychom během jarních víkendů chtěli umožnit v co největší míře vystoupení ochotnickým souborům ze Šumavy a Pošumaví. Živé kultury, a divadla zvlášť, bude v letošním roce třeba více než kdy jindy předtím. A tady jí bránu otevřeme dokořán,“ uvedl kastelán hradu Václav Kůs.

Vrcholem léta budou opět divadelní představení Spolku Kašpar z Divadla z Celetné, jež se uskuteční v první polovině srpna v prostorách bývalého hradního paláce.

TŘICÁTÉ VÝROČÍ

V letošním roce si na Kašperku také připomenou 30. výročí přeshraniční spolupráce mezi Kašperskými Horami a Grafenau, kdy bude připomenuta nejen obnovená česko-bavorská spolupráce, ale také význam Zlaté stezky jako důležité dopravní tepny a mimo jiné jeden z důvodů pro založení hradu Kašperk, jenž měl bdít nad její bezpečností.

Chybět nebudou již tradiční Dny šumavského trojhradí, jako vyústění dlouhodobé spolupráce mezi blízkými hrady Kašperkem, Velharticemi a Rabí. Jednoz ústředních témat by mělo být opět stavebně-technické a druhé představující některý z vybraných aspektů všednosti středověkého života. Kouzlo společných témat tkví v tom, že každý z hradů je pojímá svým originálním způsobem.

PROGRAM PRO DĚTI

„Na hradě bychom přivítali rádi zejména rodiny s dětmi, proto pro ně připravujeme obnovené pravidelné dětské prohlídky a několik dnů oživeného nádvoří s bohatým programem, kde si příchozí může vyzkoušet něco z dovedností starých řemeslníků. Nebudou chybět tradiční formáty, jako jsou letní noční prohlídky, jež originálním pojetím představují vždy nějaký užší výsek historie hradu Kašperk. Loni jsme se pohybovali v období pozdní gotiky, letos se posuneme v čase dál blíže třicetileté válce,“ nalákal kastelán.