„Prvky jsou určené prakticky pro celou rodinu, což znamená třeba od tří do devětadevadesáti let. Jde o to, aby si tam návštěvníci protáhli celé tělo. Najdou tam sestavy hrazd, žebříků, různých prolézaček a podobně. Jsou rozmístěné po celé Hůrce i na vyhlídce u kostela sv. Martina, kde je krásný výhled na Šumavu,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Prvky na cvičení ale nejsou na Hůrce poprvé. Jde tedy spíše o navrácení již osvědčeného. „Někdy v 80. letech 20. století tak tam byla různá stanoviště, sám si to pamatuji. Postupem času ale zašly a byly odstraněny. Když se objevila možnost je obnovit, tak jsme se rozhodli je tam vrátit. Podařilo se nám získat dotaci ve výši sto procent z programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví.

Celkové náklady byly cca 800 000 korun,“ sdělil Kříž.

Areál pod rozhlednou Bolfánek
Bolfánek nabídne koncerty i divadlo