„Brána se postupně opravuje již několik let. Když vše dopadne, jak má, dokončena by mohla být v letošním roce. Jsme totiž v závěrečné fázi," říká kastelán hradu Rabí Karel Broža.

Hradní brána již byla nebezpečná, měla porušenou statiku a padalo z ní kamení, které ohrožovalo návštěvníky této kulturní památky.

„Muselo se provést statické a stavebně technické zajištění  brány. Snažíme se tam zachránit a obnovit i dochované gotické omítky a zpevnit korunu pláště, ze které se hroutí kamení," popsal průběh prací na hradě kastelán. Ten stavbu převzal po svém předchůdci.

„Stavba jde pomalu na etapy podle finančních prostředků. Jen v letošním roce proinvestujeme na této záchraně jeden milion korun, který půjde z rozpočtu hradu a z dotace z Ministerstva kultury České republiky," vysvětluje Broža.

Záchrana a obnova brány však nebude rozhodně jedinou opravou, která čeká hrad Rabí.

„Naplánovány jsou i další, drobnější opravy v areálu hradu, na hradbách a podobně. Připraven máme dokonce projekt na opravu a statické zajištění velké, hlavní věže našeho hradu – takzvaného donjonu. Pokud vše půjde, jak má, ještě v letošním roce by měl být dokončen projekt, vyřízena všechna povolení a zdroje financování a na podzim bychom vybrali dodavatele stavby. V příštím roce by stavební práce v této části hradu pak mohly odstartovat," doplnil informace správce hradu.

Hrad Rabí patří k nejvýznamnějším památkám Plzeňského kraje a svojí rozlohou náleží mezi největší hradní zříceniny v Čechách. Ročně ho navštíví zhruba 45 tisíc návštěvníků.

Opravy by potřebovaly i další památkové objekty na Klatovsku. Ve Velharticích již několik let upozorňují na havarijní stav unikátního mostu, který je dominantou hradního komplexu. Z mostovky protéká voda do středověkých konstrukcí kleneb. Na stav této unikátní stavby, která nemá  v hradních architekturách na světě obdoby, upozorňuje správa hradu  již léta.

Také ve Švihově chybí peníze. V šuplíku leží například investiční záměr na přestavbu hospodářských budov hradu na informační centrum, zázemí pro návštěvníky hradu a nebo na kompletní rekonstrukci hlavní hradní věže.  Na obě investiční akce  i nadále chybí finanční prostředky.