Vedle standardních zimních aktivit, jako jsou údržbové a konzervační práce na návštěvnických trasách, mobiliáři, údržbě techniky, práci v lesoparku, především zásadních zásahů, které je nutné dělat ve vegetačním klidu, musí také zvládnout administrativní resty z dob návštěvnického provozu, připravovat novou sezonu, programy, propagace, smlouvy, zajištění personálu na hlavní sezonu a podobně.

Vedle tohoto všeho pracují velmi intenzivně na rekonstrukci celého hospodářského zázemí velhartického hradu, tedy objektu č. p. 3. „Protože je to náročná akce, která znamená zcela zásadní zásahy do tohoto hodnotného objektu, který byl už žel ve stavu, kdy šel pro naše potřeby využívat velmi limitovaně, je realizována dodavatelsky. Nicméně i pro samotné pracovníky hradu tato akce přináší celou řadu prací a potřeb, které je třeba zvládnout, aby vše běželo tak, jak má,“ uvedl kastelán Petr Mejstřík.

Po opravách a úpravách tohoto objektu, které by měly skončit v září letošního roku, bude mít správa hradu k disposici mimo rekonstruovaných dílen, garáže, stájí i kvalitní ubytování pro zaměstnance hradu, ať již pro tu velkou řadu sezónních, tak i pro některé stálé. „Bez tohoto zázemí by se dařilo jen s velkými obtížemi zajišťovat kvalitní správu a provoz naší frekventované památky,“ dodal Mejstřík.

Ilustrační foto.
Plánují opravu další ulice