Lidé se ve Velharticích vrátili do května roku 1369, kdy se císař Karel IV. chystal k oslavě 53. narozenin. „Nedávno se císař vrátil z dlouhé a náročné cesty do Říma, kde byla jeho mladá žena Eliška Pomořanská korunována, a stala se tak římskou císařovnou. A kde jinde by měl vladař nabrat nové síly, kde si užít šumavského vzduchu? Samozřejmě na oblíbených Velharticích. Zde panovníka vítá mocný a věrný přítel Bušek mladší z Velhartic, který pro něj přichystal mnoho zábavy. Návštěvníci byli svědky jednání, která vedl Karel IV. se svými urozenými hosty - s bohatým a ne příliš spolehlivým Joštem z Rožmberka, jakož i s věrným Ojířem Švihovským z Rýzmberka a dalšími," uvedl za pořadatelskou skupinu Plzeňští, spolek šermířů a přátel historie Petr Merxbauer.

Letošní novinkou byly také ukázky skutečného obléhacího stroje zvaného trebuchet. Součástí je také šerm, tanec, hudba a kejklíři. V hradním příkopu rytíři na koních předvedli své dovednosti.

Narozeniny Karla IV. na hradě Velhartice. | Video: Daniela Loudová

V předhradí byl postaven tábor a také zde měli trhovci své stánky. Pro děti byly připraveny hry, soutěže, rýžování zlata a také dobový kolotoč. Po celý den na hradě nechyběl sokolník.

Program je k vidění také v neděli.