„Mělo by dojít k sanaci zdiva jižního paláce a úpravě sklepních prostor, kde pravděpodobně byly korunovační klenoty uloženy, protože to bylo pod hradní kaplí,“ řekl Deníku kastelán velhartického hradu Matěj Mejstřík s tím, že právě do těchto prostor by měl vést třetí prohlídkový okruh nazvaný „Šumavská klenotnice“.

Podle Zdeňka Svobody, předsedy spolku Hrad Velhartice, který se na tvorbě okruhu významně podílí, by to měla být být komentovaná prohlídka se zkušeným průvodcem, jenž hrad velmi dobře zná a dokáže navodit správnou atmosféru, i díky světlu a stínu. „V dobrém slova smyslu by to byla prémiová prohlídka, a to formou představení dramatického příběhu převozu a ukrytí korunovačních klenotů na Velharticích, poté do toho vstupuje příběh člověka, který to provedl, to jest Menharta z Hradce, což byl ve své době nejmocnější úředník českého království. Ten se tehdy rozhodl k velmi nestandardnímu řešení, porušil všechny předpisy a klenoty převezl. Nedlouho poté, co tak v dobré víře učinil, byl ale odvolán Jiřím z Poděbrad ze všech velkých funkcí, což byl purkrabí karlštejnský, purkrabí pražský a hejtman pražský. Během dvou dnů mu nezůstalo vůbec nic a do roka od převozu klenotů na Velhartice zemřel,“ řekl Deníku Svoboda, jehož milovníci památek pamatují jako kastelána nedalekého Kašperku. Svoboda doplnil, že součástí prohlídky bude samozřejmě i představení korunovačních klenotů. Na Velharticích neplánují mít repliky svatováclavského pokladu, což by bylo finančně nákladné, ale chtějí nasadit nejmodernější techniku, která umožní i to, že příchozím se poklady zhmotní.

První krok k tvorbě prohlídkového okruhu se již podařil. „Plzeňský kraj poskytne dotaci ve výši 200 000 korun na částečné pokrytí nákladů spojených s realizací tohoto projektu. Tento týden to odsouhlasila rada kraje,“ informovala mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Alena Marešová. „Dotaci využijeme k rozpracování detailního libreta prohlídky a doplnění historických podkladů,“ řekl Mejstřík, jenž upozornil, že je to ale jen začátek. „Celkový rozpočet stavební obnovy a přípravy expozice je 15 až 18 milionů korun. Akci nejsme schopni realizovat z rozpočtu hradu, musíme využít dotační titul. Doufáme ve finální realizaci v horizontu pěti let,“ uzavřel kastelán.