Den proti úložišti se konal ve všech vybraných lokalitách v ČR, o kterých se uvažuje pro možné vybudování úložiště. Šlo již o 6. ročník této celorepublikové akce. „Plně si uvědomujeme současnou složitou situace v Česku a v Evropě. Dva roky covidových opatření a především úmrtí a nemoci našich spoluobčanů nás nutí uvažovat nad mnohými souvislostmi denního žití. Vedení obcí si plně uvědomuje složitost energetických a dalších dopadů válečných bojů na Ukrajině. Přesto musíme dát najevo, že státní instituce, především Ministerstvo průmyslu a obchodu a Správa úložišť radioaktivních odpadů, naprosto přehlíží deseti tisíce našich občanů při řešení, jak skladovat vyhořelé jaderné palivo. Instituce dopady na lokalitu s podzemní plochou úložiště až 500 hektarů a trvalé uložení nebezpečného materiálu na desítky tisíciletí bagatelizují. Ale v dotčených lokalitách žijí lidé a chtějí své obce plnohodnotně předat dalším generacím,“ uvedl mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a zároveň starosta Chanovic Petr Klásek.

Start cyklojízdy a štafet se konal tentokrát na hrázi Kovčínského rybníka, jelikož právě Kovčín je jednou z obcí, která začala rovněž spadat do lokality Březový potok po rozšíření území pro vznik úložiště. „Nesouhlasíme se tím. My jsme s úložištěm nesouhlasili už dávno předtím než jsme byli přidruženi do lokality Březový potok. Náhle to přišlo jako blesk z čistého nebe v lednu 2021 ze SÚRAO, že jsme se stali součástí rozšířeného území společně s dalšími dvěma vesnicemi a jedním městem. Bojujeme společně, zastupitelstva všech obcí mají stejný postoj, nechceme tady úložiště,“ řekla starostka Kovčína Eva Dajčová.

Manželé Jaroslava a Karel Bohuslavovi na archivních snímcích ze své svatby a v současnosti, s vnučkou Ellen i při obnovení manželského slibu na radnici.
Životem spolu manželé z Klatov tančí už 65. rok

Dle jejích slov se k tomu stejně staví i obyvatelé, kteří se nyní ještě více zapojují do protestů. „Lidé v obci mají k tomuto záměru rovněž odpor, protože by to mělo nedozírné následky na obyvatelstvo i na přírodu. Dříve se několik obyvatel pochodů občas zúčastnilo, ale nyní, když se nás to týká přímo, tak se zapojují víc a i děti, které dnes poběží štafetu,“ dodala starostka, která rovněž podotkla, že rozloha Kovčínského rybníka, je přes 100 ha, a úložiště by mělo zasáhnout plochu pětkrát větší.

Do protestu se zapojil také Marek Svačina z Pačejova. „Zapojuji se kvůli odporu proti úložišti. Vznik v této krajině je podle mě nepřijatelný. Účastním se protestů s menšími přestávkami od začátku. Z toho, že území bylo ještě více rozšířeno, nemáme radost nikdo,“ uvedl Svačina.

Všichni společně se pak sešli na náměstí v Horažďovicích, kde se konal doprovodý program včetně proslovů starostů dotčených obcí.