Počátky myšlenky na její založení spadají do roku 2003, kdy se zrodilo partnerství mezi obcí Běšiny a městečkem Lalling nacházejícím se nedaleko bavorského Deggendorfu.

„Zástupci obcí se navzájem navštěvují, společně organizují akce a vzájemně si pomáhají. Jenže objem těchto společných akcí narůstal, a tak byla na začátku roku 2007 ustanovena komise Partnerství,“ vysvětluje Jan Vítovec, který je předsedou komise. Společně s ním čítá komise ještě další čtyři členy: Janu Mixánovou (technická podpora), Davida Touška (sportovní referent), Tomáše Holého a Marii Matějkovou ( kulturní referenti). Cílem komise je navazování nových ale zejména udržování stávajících partnerských vztahů obce s jinými místy v rámci Evropské unie. A tak není divu, že se dalšími partnerskými obcemi staly obce Rémy ve Francii a Knurów v Polsku.

„Naším hlavním cílem je podporovat hlavně setkávání občanů při různých společenských akcích, a to nejen v oblasti kultury a sportu, ale také v oblasti školství a vzdělávání a poznávání kultur a tradic partnerských obcí,“ upřesnil Vítovec. Důkazem toho, že komise pracuje skutečně naplno, je už celá řada akcí, které uspořádala. Za zmínku stojí například zájezd v červnu 2007 do Lallingu na tradiční Mostfest s korunovací královny moštu, trhem s keramikou. V říjnu se Běšinští vypravili do Zwieselu na Bavorskou zemskou výstavu. Stejně tak se zástupci obce vypravili do města Knurow v Polsku, odkud pochází bývalý běšinský farář. Na oplátku dvakrát přijel polský chrámový sbor z Knurowa do Čech a vystoupil hned na několika místech. Běšinské děti putovaly do Lallingu na školní muzikál a návštěva z Lallingu přijela na setkání v srpnu na Bartoloměji.

Z činností v roce 2008 stojí za zmínku například červnový volejbalový turnaj v Běšinech či zájezd na divadelní hru o Vintířovi, kterou ztvárnili občané z Lallingu. A spolu s přáteli z Lallingu se Běšinští vydali na vánoční trhy do městečka Rémy ve Francii.

„Na duben chystáme další akci. Přátelé z Rémy navštíví Lalling a pak také Běšiny. Připravujeme zajímavý program a doufáme, že budou u nás všichni tak spokojeni, jako jsme byli my u nich,“ nastínil nejbližší plány Jan Vítovec.